01 marts 2010

Incognito

Du undrer dig maaske over hvor de sidste par dages indlaeg er blevet af. Foerst publicerede vi nyheder omkring bolig-erhvervelse og nu er der pludselig en blank side istedet.

Aarsagen skal findes i vores visa-situation. Oprindeligt troede vi at der allerede var blevet ansoegt og at vi afventede svar, men nu viser det sig at der stadig mangler nogle dokumenter der forklarer nogle arbejdsmaessige forhold.
Da det i yderste teoretiske konsekvens kunne skade vores visa-ansoegning at vi allerede er gaaet i gang med at finde bolig, har vi valgt at tage indlaegget af igen indtil videre. Risikoen for en statsansat kigger paa denne blog er vel saa lille som den naermest kan blive, men vi tager alligevel ingen chancer.


Vi vil dog alligevel fortaelle at vi har modtaget lejekontrakten og vi tilstraeber at aflevere den i underskrevet form imorgen, saa med mindre CIA opsnapper denne kodede besked og ser det som en stats-trussel, saa skulle vi vaere "good to go" som de siger herovre.

Ingen kommentarer: