27 juni 2020

Corona Part II

Der er gaaet hele 60 dage siden sidste indlaeg og det er naturligvis alt for lang tid. Det er ikke fordi der ikke er sket noget i verden eller i vores hjem i den mellemliggende tid, det har bare ikke materialiseret sig i indlaeg selvom intentionerne har vaeret gode.


Vi kan starte med den detalje at vi har faaet en kat i April. Faaet er det rigtige ordvalg, idet katten kom til os ved et tilfaelde og vi i lang tid ikke vidste om det var en, vi skulle beholde. Den dukkede op i vores have 20. April, meget tam og venlig, men helt klart ogsaa kontaktsoegende og sulten! Det var tydeligt den var vant til mennesker, men det virkede ogsaa som om den havde haft flere dage og maaske uger uden at have modtaget foede fra en ejer.


Det var heller ikke nogen helt almindelig hus kat, dens pels var med korte og meget fine haar, der var bloedere end en almindelig huskat. Dertil kom tegningerne i pelsen, der indikerede at det er en Bengal-kat. En race vi ikke kendte meget til, men som altsaa til forveksling ligner en leopard i pelsen.


I tre dage, hvor vi efterlyste ejeren paa nettet og gennem politiet lod vi katten have adgang til garagen og selvom vi fodrede den kom den ogsaa med baade mus og jordegern i mere eller mindre hel forfatning. Efter fem dage tog vi katten til dyrlaegen og fik konstateret at den var sygdomsfri og ikke havde nogen chip i pelsen. Altsaa en sund og rask kat uden en umiddelbar ejer. Og en 6-aarig pige, pludselig med et meget stort foedselsdags-oenske.


Af dyrlaegen fik vi en klar anbefaling om at holde katten indenfor dels pga. de sygdomme vilde dyr kan overfoere, men ogsaa fordi den som hunkøn ikke var steriliseret og lige noejagtig gammel nok til at ville igang med at taenke paa killinger. Derudover fortalte dyrlaegen at Bengal killinger koster mellem $800 og $1000 USD saa der ville maaske vaere andre, der ville "adoptere" katten skulle den loebe fra os. Man kan selvfoelgelig overveje at avle paa den, men det kraever en han-Bengal og en masse arbejde, dyrlaegebesoeg og vi er nok ikke lige en avlsfamilie.
Saa vi besluttede os for at holde katten inden doere indtil videre og se hvordan den ville opfoere sig.
Indtil videre gaar det OK, selvom der er en tid paa maaneden hvor den rigtigt gerne vil ud, og vi har det ogsaa lidt daarligt med at holde den inde idet vi nok mest foeler en kat skal kunne vaere ude, naar den har lyst. Vi gaar stadig og overvejer, men den er tydeligvis ganske tilfreds indenfor indtil videre:


Nu skal det hele ikke handle om Sophia, som boernene har doebt katten, men ogsaa om nogle af de andre aktiviteter, vi har lavet i April og Maj maaned. Corona-lockdown har varet helt ind i Juni, og er til dels stadig i effekt, men langt fra med de restriktioner, vi saa i de foregaaende maaneder.
Skolen sluttede officielt foerste uge af Juni, saa indtil da havde Anja ansvaret for hjemmeundervisningen. Vores boern er heldigvis ret nemme at aktivere og taknemmelige hvis bare man tilbyder en smule adsperedelse hvilket selvfoelgeligt kan vaere svaert at finde paa, naar nu alt er lukket ned. Her er vi en tur nede i en af de lokale parker og tegne froer i aaen:


Derhjemme er der ogsaa massere at lave, f.eks Lego-byggeri..:


... Og fysik-eksperimenter:


Vi fik ogsaa proevet kraefter med Agile og Scrum som projekt-metoder, hvilket Helena var mest grundig med. Begge boern er til foraeldrenes store glaede meget glade for at laese og Benjamin pløjer fortsat gennem den ene engelske bog efter den anden. De laeser begge danske pixi-boeger som lektier og vi har sammen laest tre Enid Blyton "De 5"- boeger i Corona-skolen.


Nu vi er ude i haven, saa kommer der lige lidt billeder af den. Anja har vaeret meget flittig gennem de sidste par maaneder og det pynter, hver gang hun er ude og flytte rundt paa buske, plante blomster eller blot soerge for at alle hendes smaa skud ikke bliver aedt af de hjorte, der gaar paa jagt i kvarteret.


Der er stadig en del projekter, der skal realiseres paa det overste niveau af haven, men de kraever lidt hjaelp udefra. Efter disse billeder blev taget er stenvaegge og fliser blevet renset, saa vi maa ud og have et "efter"-billede.


Al sport har vaeret aflyst saa vi har maattet ty til selvopfundne aktiviteter i den retning. Cirka 45 minutter fra hvor vi bor findes der en pump-track, altsaa en cykelbane beregnet til BMX. Den har vi besoegt et par gange og ogsaa hyret en professionel BMX-racer til at give lidt privatundervisning:


Selvom banen er ret lille er der stadig god leg og indbygget træning i en times tid:


Der findes ogsaa som naevnt i sidste indlaeg en skate-bane faa minutter fra hvor vi bor, saa Helena har laert at staa paa skate-board, mens Benjamin er mere til hans cykel og scooter.


Saa er der naturligvis masser af mountainbikespor som vi ogsaa har proevet af flere omgange de sidste to maader:

Slutteligt er der en 7-aars foedselsdag i April vi helt har misset, den faar fortjent sit eget kapitel lige om lidt...