31 oktober 2014

The Art Of Standing Still ...

Allehelgensaften er aftenen før allehelgensdag, som i dansk tradition altid falder den første søndag i november. Det er vist ikke noget, der fejres i Danmark rigtigt, men den amerikanske pendant Halloween kender de fleste rundt om i verden, ogsaa i DK. 

Halloween er altid d. 31 Oktober, og det er idag, rettere sagt var idag her klokken 22:33 hvor boerne endeligt er dejset om i sukkershok.Naar moerket falder paa lyses gaderne op af smaa dinglende lanterner og blinkende lamper, flourescerende armbaand og hovedbeklaedninger lyser omkap med de mange Jack Lanterns, der er sat op foran husene. 


Er lyset taendt er der slik at hente, er gardinerne trukket for er beboerne enten ligeglade med 'trick or treat' traditionen eller de staar maaske foran din hoveddoer i skraemmende udklaedning.
Som sidste aar valgte Benjamin et pingvin kostume mens Helena forsoegte sig som heks, hvilket er svaert, naar man er en lille cute 1-aarig med blaa oejne.Kunsten at staa stille naar mor og daddy skal tage billeder er saa svaert at forstaa som at man ikke maa spise al slikket med det samme, men det lykkedes os da baade at saette graenser for konsumeringen og fange et skarpt billede eller to.Det er en hyggelig tradition synes vi selvom de fleste vi moeder er mere end almindeligt opsatte paa at faa poserne fulde af chokolade og folk ligefrem koerer til vores kvarter i deres biler.Vi sluttede aftenen paa trappen foran huset, hvor Benjamin flinkt delte ud af vores godter til forbipasserende spoegelser og monstre.

26 oktober 2014

Pumpkin Party

Efteraar i USA  betyder punpkins, halloween og thanksgiving.Anja arrangerede sidste weekend familie-tur til pumpkin-farm lidt nord for hvor vi bor, en halv times koeretur gennem et efteraarsklaedt New England.Jeg cyklede for at holde motionen lidt ved lige og saa moedtes vi ved farmen, der er noget af en attraktion med flere hundrede mennesker paa en soendag formiddag. Man kan se bilerne hold e i koe i baggrunden for at komme ind paa parkeringspladsen og shoppe graeskar.Der er pumpkins i alle stoerrelser og farvenuancer, de mest populaere er selvfoelgelig de orange, der bliver lavet om til Jack-lanterns; de skraemmende 'hoveder', der er populaere til Halloween.Groetsagerne afregnes per vaegt, saa det er med at tage de stoerste og tungeste, hvis man vil skraemme nabolagets boern.Vores to smaa stoerrelser hyggede sig med at loebe rundt bland de mange graeskar inden vi skulle en tur ud og koere i traktor op i plantagen, der ogsaa huser aebletraer og en fin udsigt over long island sound.I sand amerikansk forretnings-aand med et helt team af traktorer og vogne til at transportere nysgerige turister op i landskabet.Efter saadan en spaendende formiddag i sundt selskab er det godt man kan komme hjem og spise en is for at veje lidt op paa alt det groenne.
25 oktober 2014

Lang vej til korte roer ...

Ifoelge Danmarks Meterologiske Institut er definitionen af en sommerdag en dag hvorpaa temperaturen når op på 25°C eller derover et sted i Danmark. Anvender man sagte definition herovre er vi begunstiget med sommer fra April til Oktober. I aar 18. Oktober for at vaere praecis, for jeg tror vi har set aarets sidste sommerdag og vi skal kigge langt efter igen at cykle ture i korte roer.

Vi kommer til at savne den varme sol og lange dage, det er allerede blevet svaert at komme op om morgenen, hvor det ikke er lyst foer 6:30.Billederne her er fra de foerste par weekender af oktober og nedenfor senest d. 18, saa altsaa sidste weekend.Man kan godt se forskel paa lyset paa billederne, for solen faar mindre og mindre magt over den koeligere vind, der kommer ned fra nord. Vi har haft nogle dage med nedboer og eencifrede nattegrader og vi har haft varmen taendt en enkelt dag i denne uge.Men inden vintertiden tager helt over, saa lad os nyde billederne af de sidste sommerdage i 2014, saadan helt officielt.Der er stadig frivillige organisationer, der bruger stranden til arrangementer, der rejser penge til et godt formaal. De mange "blomster" paa billederne er fra et "Fight Alzheimer's Disease" 5 km gaatur, der blev afholdt sidste weekend i September, altsaa naesten en maaned siden.Tre uger senere og solen er ikke saa tydeligt fremme som i september, men Benjamin og jeg nyder en loerdag formiddag paa stranden ved lavvande.Den lille dreng cykler hele vejen ned til stranden og naesten hele vejen retur paa sin lille blaa cykel. Og der er stadig energi til at hoppe paa stenene og finde krabber i sandet:Hver eneste sten vi vender, huser en eller flere smaa skjoldede beboere, som vi paent samler op og giver en ny sten at bo under sammen med deres mor, far og soester, som vi har fundet under en anden sten for et oejeblik siden.Cafeen paa stranden har aabent og til frokost sidder vi ved bordet og spiser en hotdog mens vi kigger ud over stranden og tanker op til at blive og lege videre mens Mor og Helena er derhjemme og sover lur og slapper af.

20 oktober 2014

Oktoberfest

Vores gode venner Hannah og Jeremy har ud over deres to drenge Ewan og Declan en utrolig evne til at holde virkeligt advancerede fester. 
Deres Oktoberfest er nu paa dets andet aar allerede blevet en sand klassiker, og i aar var der ikke sparet paa opfindsomheden eller omfanget af arrangementet.
Af een eller anden maerkvaerdig grund har vi kun faaet billeder med hjem af vores boern, saa I far ikke Anjas fine Fraulein kostume at se.
Klaedt ud skal man selvfoelgelig vaere, naar resten af festen er til et rent 10-tal paa stilkarakter-skalaen. Tyske oel ad libitum, frankfurther hotdogs, pretzels, tyrolermuzak og wieners paa grillen.
Havde man ikke kostumet i orden kunne man stille op bag Jeremys opfindsomme foto-vaeg.
Boernene, som der er mange af i vennekredsen havde cykler og hoppeborg at muntre sig med. Var det ikke nok koerte Jeremys far havetraktoren rundt om huset med hoestvogn efterspaendt og plads til to barnlige sjaele i det hoe-polstrere lad.
Det er svaert at se hvordan dette aars arrangement kan toppes, naeste aar maa det noedvendigvis vaere en fest i Munchen med direkte busafgang fra The Mikesells i Danbury.

Helping Hands

Benjamin er inde i en typisk periode af udfordring og opmaerksomheds-soegning. Han udfordrer regler og retningslinier og goer meget for at tiltvinge sig opmaerksomhed fra sine foraeldre. Det haenger selvfoelgelig sammen med den lille ny soester, der fylder mere og mere i hverdagen, der nu skal deles.Det er heldigvis kun over for de voksne, han reagerer. Han er stadig en meget kaerlig og opmaerksom storebror overfor Helena.Naar man sidder og ser sine billeder igennem fra deres leg er det tydeligt at Benjamin ikke blot nyder at vaere den store, han goer ogsaa meget for at stoette Helena, opfordret saavel som spontant.Det kommer indimellem til kontroverser, naar Helena forsoeger at goere storebror kundsstykker efter paa legepladsen og Benjamin velmenende synes han skal hjaelpe til. Helena er en staalfast lille dame, der nok kan selv.Helena er med sine 93% hoejde percentil ogsaa en 'stor' dame, der ikke saadan lige er til at foeje rundt med. Helena er ikke helt saa langt fremme som Benjamin var paa samme tidspunkt lige foer de 18 maaneder rent fysisk i forhold til at kravle paa legepladsen, men hun er virkeligt ved at komme det efter, og naar det drejer sig om at tale og synge er hun modsat en smule laengere, end Benjamin var i Juli 2013.

07 oktober 2014

Resten af september

Efter en dejlig lang ferie i Europa var det hjem til realiteterne i USA. Benjamin skulle starte i ny skole og Helena skulle i dagpleje hos Lucille som Benjamin foer hende.Benjamin er i sin gamle skole i kirken tre dage om ugen og i den nye skole Appletree onsdag og fredag sammen med 15 andre boern paa hans alder og klasse og dertil en tilsvarende klasse med boern, der er eet aar aeldre.

 

I kirken er Story-familien nu kun representeret ved datteren Miss. Gabriel, men hende er vi ogsaa glad for og den nye Pastors frue goer det ogsaa godt, saa vi sender trygt Benjamin tilbage i de kristne rammer.Ud over de nye dagtilbud har september budt paa masser af familie-aktiviteter i det til stadighed gode vejr.Stranden ligger stadig fasciliteter til events, her familie-messe med dyr, fingermaling og masser af tilbud om forsikring, helsekost og kreative aktiviteter.Vejret har generelt vaeret meget sommerligt, et par dage med lidt koeligere vinde og i tilgift et par dage med 25-27 grader. Da Benjamin var lille loeb og gik vi ofte til stranden og brugte kun vores chariot trailer bag cyklen, naar det skulle gaa lidt hurtigt. Turen var en del af oplevelsen og vi havde masser af tid, for Benjamin var meget konstant i hans lur-tid og varighed, saa vi voksne kunne altid faa en pause baade formiddag og eftermiddag.Med Helena er det anderledes - nu er der pludselig to boern, der skal fragtes og det maa gerne gaa lidt hurtigt. Anja er hjemme i huset og slappe af eller klare nogle praktiske opgaver mens Daddy efter en lang uge paa kontoret faar lidt kvalitetstid med boernene. Det kraever et praktisk tranksportmiddel, saa det er cykel med saede og chariot paa slaeb.Her en uge inde i oktober er det blevet koeligere og dagene kortere. Vi er derfor begyndt at taenke paa aktiviteter inden doere og Anja har allerede haft boernene med paa akvariet og jeg paa Stepping Stones. Der kommer vi nok til at bruge en del tid hen over vinteren, saa det er godt der altid er noget nyt og spaendende at opleve. Og ellers maa vi haabe vi kan holde ud at gaa paa legepladsen ogsaa naar vejret byder paa huer og vanter. Boernene nyder det tydelig vis.

Hoensefoedder og guleroedder ...

... og alle de andre ting man kan moede paa sommerferie...

Der er saa meget at opleve i de varme maaneder, saavel som hjemme med mor og far. De sidste dage i Danmark var praeget af godt vejr og det giver selvfoelgelig anledning til at komme ud og se paa verden.
I haven hos oldeforaeldrene er der baade dyr og afgroedre at stifte bekendskab med.

Indenfor hos bedsteforaeldrene er der masser af fortaelle. Helena begyndte at udtale store, flotte "JA" dage inden hun rejste til Danmark, saa det var et stort skridt i retning af medbestemmelse at kunne udtrykke sig paa mere end tegnsprog. Hendes nyvundne selvbevidsthed har ikke formildnet hendes staedighed.

Efter en uge i Nordjylland var det tid til igen at vende snuden og rygsaekken mod Sjaelland, denne gang over Odden med faerge. Vi tager tit Abildskou busserne, men det er en lang og moejsommelig aeffaere, at blive koert direkte og gaa ombord er SAA meget lettere, ihverfald for os (der ikke koerer).


Appropos koere, saa laerte Benjamin at pedallere paa Sjaelland. Som sin lillesoester et skridt i retning af selvstaendighed og frihed med vinden i haaret (bortset fra huen forstaas). Nu maa Daddy ud og finde en ny cykel med pedaler...


Tilbage til dyreriget - der er masser af krabber at fange i Danmarks havne - praecis som Daddy da han var dreng. Og hvem bedre til at vise hvordan man haandterer saadan en skjoldet fyt, der er noget stoerre end de sandkrabber vi plejer at fange paa vores strand.