11 august 2018

Sommerferie Part II

Man foeler der sker meget, naar man er paa sommerferie og der er masser af sjove oplevelser. Naar man saa efterfoelgende sidder og ser billeder, saa er det somom de alle falder i samme kategorier: Stranden, leg i haven og oplevelser i lokalomraadet:

Hvis vi starter paa stranden, saa er det desvaerre ikke et sted vi er kommet saa meget, naar vi gennem tiden har vaeret i Danmark paa ferie. Vejret er sjaeldent til lange og gentagne gange ved Vesterhavet, men det blev der lavet om paa i 2018.


Der var flere dage, hvor temperaturen var hoej og vinden stille, og saa forstaar man godt hvorfor Tyske turister valfarter til de nordlige himmelstroeg. Det skal dog siges at der ikke skal meget vind fra oest eller nord til foer der er noget koldere ved stranden end man lige tror.

Hvis det er tilfaeldet, er der overraskende mange alternativer som eksempelvis i den lille by Tranum, hvor kommunen og flinke frivillige holder gang i byens friluftsbad:

Der blev serveret Harboe sodavand i gule, groenne og orange farver hvilket fik Helena til at bede om et glas vand. Der var vist lige saa megen undren fra den glade givers side som der var fra Helena's idet hun aldrig indtil nu har smagt sodavand. Et pudsigt lille kulturelt clash:

Der er heldigvis ikke noget som smaa drinksparablyer, der klarer en kulturel misforstaaelse, saa vi drig glade fra friluftsbadet og videre ud i sommervarmen.

I Tranum er der hvert aar en ugelang byfest med seriefodbold, daekafbranding, fadoel og dans i teltet og saa var der ogsaa hoppeborge og skattejagt for de smaa. Den lokale metaldetektor-klub kom og viste sagerne frem og det fik vi en hel aften til at gaa med. Vi kom hjem med indtil flere kapsler, gamle eenkroner og et par andre metalgenstande vi ikke lige umiddelbart kunne placere eller identificere. Desvaerre ingen vikingeskat i denne omgang.

I Brovst er der levendegoerelse paa den gamle herregaard hvor man kan se udstillinger, binde reb, koge bolscher og ride en tur paa en pony.

Der er ikke mange steder i verden, der kan hamle op med Danmark naar himlen er blaa og man er paa besoeg hos familien.

31 juli 2018

Juli i Danmark

Normalt er det mangel paa tid og prioritet, der afholder os fra at lave regelmaessige indlaeg paa bloggen.
I juli har det istedet vaeret vores tilstedevaerelse i Danmark der har udskudt vores indlaeg. Ikke fordi vi ikke kan blogge fra Danmark, men mere fordi vores blog ogsaa bliver vist paa sociale medier og vores hjem staar ubeboet hen i mere end tre uger.

Den gode nyhed er at der er MANGE billeder at vise frem, saa der er materiale nok til mindst to-tre indlaeg som vi goer os umage for at bringe over de naeste par dage.

Vi starter naturligvis med rejsen til Danmark d. 5 juli.
Nu hvor vi bor lidt mere centralt inde i landet er det ikke laengere muligt at flyve direkte til Kastrup, vi skal fra Dayton til enten Chicago, NYC, Boston eller Washington og derefter til Koebenhavn.

Forbindelserne er OK, men man skal forberede sig paa mindst et par timers venten i den ene eller den anden lufthavn. For at komme den udfordring i forvejen havde hver af boernene faaet nyt legetoej, der var blevet paent gemt vaek i kufferten indtil vi kom til lufthavnen.

Vel ankommet i Koebenhavns lufthavn tog vi toget til Kastrup Marina eller lystbaadehavn, hvor farmor og farfar ventede med seljbaad, fiskenet og grill:

Dagen efter tog Anja og boernene til Nordjylland medens Morten rejste til messe i Tyskland. Begge steder havde den varme Europaeiske sommer fat, saa der var god grund til at tage til stranden eller svoemme en tur i Bodensee:

Faktisk var hele vores ferie praeget af usaedvanligt godt sommervejr, saa skyerne paa det ovenstaaende billede er ikke helt retvisende for resten af ferien.

For en gang skyld var det en rigtig sommer i Danmark, noget vi sent vil glemme.

Naar man er paa besoeg hos bedsteforaeldrene i Noordjylland skal man naturligvis en tur paa scenen i Aalborg Zoo med aben Bongo og Safari Simon:

30 juni 2018

Connection

Sommeren her i Ohio gaar med aktiviteter, de fleste sikkert kender: Cykelture, is, leg i haven, swimmingpool og afslapning.
Det er rart som foraeldre at se sine to boern vaere glade for hinanden og kun sjaeldent vaelge hinanden fra. De er meget glade for at lave aktiviteter sammen og er taette som soeskende hvilket vi haber varer ved som de bliver aeldre.

Til forskel fra pasningstilbud i Danmark er de fleste boern i USA paa en form for camp, dvs. privat fritidsordning med et tema eller handling alt efter hvor de er tilbudt fra.

Benjamin gaar i laese-camp da hans faglige niveau fra skolen i Belgien ikke er kalibreret med det amerikanske system. Han er over niveu paa nogle omraader men laeser under niveau  hvilket er afgoerende for hvor let eller svaert han faar det fremover. I USA laerer man at laese for at laere, dvs. en solid laesefaerdighed er udslagsgivende for hvor nemt det er at loese opgaver og foelge med. I Europa hvor laererne forklarer opgaverne er det mindre afgoerende, om man selv kan laese opgave-arket.
Benjamin skriver et "undskyld jeg sparkede din bold over til naboens hund" -kort til Helena


For at komme det manglende niveau efter har Benjamin taget et ekstra laesekursus hver onsdag eftermiddag med en privatlaerer. Da han startede var han mere end eet aar efter de andre elever og har nu naesten indhentet naesten det hele paa den halve tid. Vi laeser med ham hver aften, og han er ikke koert sur i den ekstra indsats, men har gennem hele forloebet haft mod paa at haenge i. Han forstaar situationen og vi har vaeret aabne om at han skulle naa et vist niveau inden sommer for at kunne starte paa 2. klasse efter sommerferien. Det er barske realiteter for en 7-aarig, men vi vil hellere forklare situationen end ikke at give en grund til den ekstra undervisning.
Ud over onsdagene har han ogsaa modtaget hjaelp i skolen, der var hurtig til at saette ind med special-timer og tilbyde den saerlige camp han gaar paa i ferien.

Den ekstra indsats har han delt med Helena, der ogsaa gerne vil laere de ord, Benjamin skal mestre. Det er selvfoelgeligt for tidligt for hende, men fordi hun er interesseret giver det Benjamin en mulighed for at laere fra sig og dermed vokse med opgaven. De deler deres oplevelser herhjemme som ude og har kunnet vaere sammen om Benjamins laeseprojekt og deres deltagelse i Oakwood Dolphins Swim Team, som de afslutter sammen naeste uge.

05 juni 2018

Summertime ...

Efter et historisk kort foraar i Maj maaned er det blevet sommer. Rigtig sommer - med 25-30 grader, masser af sol og skoleafslutning.


Benjamin var den foerste til at have afslutnings-arrangement paa skolen for foraeldrene, mens hans sidste skoledag var sidste uge, 31. Maj. Det er tidligt paa aaret at slutte skolen, saa der er en (dejlig) lang sommerferie.

Inden vi kom saa langt var det foerst mor's dag midt i Maj og Memorial Day sidste weekend in maaneden. Memorial Day markerer den officielle start paa sommeren i USA og vores community pool aabnede i weekenden, saa vi skyndte os ned og smagte paa isen.

Helenas sidste dag i skolen var samme uge, saa sidste uge i Maj var virkeligt den officielle afslutning paa foraaret og starten paa sommeren for boern og voksne.

Helena er faerdig med gymnastik indtil videre, hun tager en lille pause og begynder paa svoemnig i vores pool sammen med Benjamin. Ud over swim team har vi meldt Benjamin til laese kursus hen over sommeren og de skal begge i science-camp om et par uger. Indtil da kan man nyde sommervejret med mor, far og vennerne.


04 maj 2018

Three days of spring ...

Sidste weekend overgik vi fra vinter til foraar og mere eller mindre direkte ind i sommer. Temperaturen gik fra en-cifrede grader om morgenen til sol og sommer paa tre dage.

Drageflyvning i parken 29. April


Stoerstedelen af April har vaeret med 10-15 grader i dagtimerne hvilket er koldere end normalt. I weekenderne har vi vaeret ude saa meget vi kan, og der har ogsaa vaeret indendoersaktiviteter med svoemning og gymnastik.

Loerdag sidste weekend koerte vi til et naturareal syd for Dayton hvor der er baade vand, skov og et meget spaendende omraade med en masse fosiler fra foer der var avanceret liv paa kloden:

I starten var det lidt svaert at finde de smaa fosiller i sten og jord, men efterhaanden som vi fik bevaeget os taettere og taettere paa klipperne og fik traenet oejet dukkede de frem overalt. De fleste er 2-3 cm i diameter, og ofte ogsaa mindre, men det er sjovt at se de smukke aftegninger af skabninger, der er flere hundrede millioner aar gamle.

En smuk Brachiopod fossil


Vi fik ogsaa nogle med hjem, der nu pynter i vindueskarmen.

Denne uge har vi haft +20 grader og traeer og buske har faaet travlt med at gro blade og springe ud.
Maaske er foraaret allerede overstaaet og vi skoejter direkte ind i sommer.

13 april 2018

Vinteren varer lige til paaske ...

Det har vaeret en usaedvanlig lang vinter i aar. Ikke kun i Danmark, men ogsaa baade i Belgien og i Ohio har sne og frostgrader varet helt til paaske.

Hver gang vi troede at nu ville vinteren slippe sit tag i vores naermiljoe, saa er frost og sne kommet tilbage for en kort overgang at goere det ekstra koldt at cykle paa arbejde. Billederne her er fra 2. April, altsaa ugen efter paaske. Ugen efter igen fik vi endnu en dag praecis som denne hvor man vaagner op til minus 5 grader og et tyndt lag sne paa veje og tage.

Den lange vinter betyder ogsaa at foraaret sikkert bliver ultra kort. Idag; fredag d. 13 April har vi haft 25 grader og en del sol, og det er jo faktisk hvad man betegner som sommer. Shorts'ene kom frem og der er sikkert snart tid til vi skal en tur paa Ben & Jerry's. Det kan man nemlig godt goere baade i 10 og 25 grader...

I Norwalk havde vi Mr. Frosty's indenfor en kort gaatur, her i Oakwood har vi en Ben & Jerry's nede ved universitetet, som er cirka 1500 meter vaek. Lidt laengere end i CT, og der er heller ingen softice med cotton candy paa menuen, meeeen deres selection af chokoladeis ser ud til at glide ned alligevel.

31 marts 2018

Benjamin 7 aar

Vi proever hvert aar at goere noget saerligt ud af bornenes foedselsdage. Ledt an af Anja staar den paa tematisk fest og masser af opmaerksomhed.

Benjamin's foedselsdag faldt i aar som den plejer d. 19 februar - lige midt i flytterod og nye omgivelser, saa det var svaert at saette den saedvanlige standard paa bordet. Faktisk umuligt.

Anja har altid en ide i baglommen, saa der blev pyntet op i huset som der plejer og naboerne blev inviteret til en kop kaffe og kage i baghaven. Teenagerne overfor kom og hjalp med at tegne paa indkoerslen aftenen forinden:

Som man kan se er Benjamin meget optaget af Star Wars i oejeblikket, saa da genboen kom med en kasse fuld af Star Wars lego Benjamin maatte arve var en foedselsdag reddet:

Vi var ogsaa begunstiget af en usaedvanlig varm uge i februar med 20 grader paa dagen. Jeg tog tidligt fri fra arbejde og kunne cykle hjem ikke bare imens solen var oppe, men ogsaa ifoert korte benklaeder.

Weekenden efter tog Helena, Benjamin og jeg til Cincinnati og over Ohio River til Newport Aquarium, der teknisk set ligger i Kentucky. Vejret var igen blevet koldt og klart saa vi blev ikke saa laenge paa promenaden ned til floden.


Benjamin er lige saa nysgerrig og interesseret som han altid har vaeret, og meget gavmild til at dele ud af sin viden til boern og voksne han lige har moedt. Som her hvor han forklarer en anden, fremmed dreng hvilken haj der er sort tippet revhej og hvilken der er sand tiger haj.

Dette er ogsaa et velkendt motiv fra Connecticut: To boern med haenderne dybt nede hos rokkerne i akvariet. Sidst vi gjorde det var Helena ikke saa gammel at hun kan huske det, men nu har hun igen faaet muligheden for at komme helt taet paa de smaa bloede fisk.

Ud over akvariet huser Cincinnati ogsaa en Zoologisk have, saa mon ikke vi kommer dertil engang i loebet af sommeren eller efteraaret.

19 marts 2018

Welcome Ohio Part II

Der er sket rigtigt meget her i Ohio siden vi ankom i slutningen af Januar, saa det skal bloggen selvfoelgelig repreasentere. Vi koerer stadig med den arkaiske webdagbog frem for mere nutidige sociale medier, men vi taenker det er bedre at fortsaette i samme spor selvom der somregel er langt fra handling til ord og billeder.

Naar boernene er store nok kan de selv udsmykke deres online personlighed paa en mere dynamisk og real-time maade. Indtil da...:

Vi har et lille diskret boegetrae i haven...

Vi var heldige at der allerede to uger efter vi ankom var dinosaur udstilling i Dayton. Det er en omrejsende udstilling, der kommer til Dayton hvert aar som eet af de faa steder i Ohio.

Dinoerne er meget livagtige og i fuld stoerrelse hvilket er ret imponerende. Den stoerste af dem alle; Giganosaur som ses i baggrunden var af overvaeldende dimensioner.

Den mere kendte og meget populaere Tyrannosaurus var helt beskeden i forhold til dens stoerre slaegtning.

Afkom i smaa stoerrelser var ogsaa til stede, og dyrepasserne var flinke til at vise os de smaa baby-dinoer.

Paa udstillingen var der ogsaa en paleontolog Benjamin havde stor fornoejelse af at tale med. Saa meget at Benjamin gik med rundt paa en tour alene uden sin far og soester.

To uger senere var vi heldige at der afholdtes Tech Fest, hvilket er en weekend paa et af byens universiteter, hvor studerende, foreninger og skoler fremviser teknologi indenfor alt fra robotter til billedkunst og animation. Formaalet er at fremme laeringen om teknologi og mange af de instanser, der er repraesenteret kommer for at goere reklame for deres undervisningstilbud eller foreningsarbejde.


Hvor dino-festen kostede penge er teknologi-arrangementet gratis og der var underholdning nok til at vi skulle tilbage igen og se paa droner om soendagen.

Blandt de mange foreninger var Star Wars klubben den de fleste boern ville fotograferes med.

NASA var ogsaa tilstede saa vi fik poser og klistermaerker hjem til udsmykning af boernevaerelserne.

Dayton er ikke USA's navle som NYC, men der er gode kraefter i byen der goer en indsats for at bringe byen tilbage til den aktivitet og trivsel, der herskede for 30 aar siden inden de mange store fabrikker lukkede. De to arrangementer vi var heldige at opdage var gode eksempler paa hvordan byen udvikler sig i en retning af at traekke folk tilbage til at bo her efter flere aars nedadgaaende kurve.