10 november 2023

Oktober

Det er svaert at forstaa der er mindre end 60 dage tilbage af aaret.

Vi staar overfor en masse spaendende udfordringer og forandringer de sidste to maaneder af 2023, her er en video fra Oktober, der peger lidt i retning af hvad der er forude...