31 januar 2018

Bye Bye Belgium

Lige pludselig gik det hele rigtigt hurtigt. Vi kom hjem fra ferie til et hus, der skulle pakkes i container og en skole, der skulle siges farvel til.
Foerst skulle vi lige en tur til Brussels og klare nogle papirer, saa vi kunne koebe hus i vores nye postnummer 45409 Oakwood.

Mens Morten rejste til Kina for firmaet mens Anja og boernene pakkede, smed ud og foerte tilsyn med pakning af container og tilbragte de sidste to uger i skolen.

Nu har vi proevet at skulle sige farvel til venner og bekendte et par gange foer, men det bliver ikke lettere af den grund. Isaer ikke naar boernene bliver stoerre og stoerre. Begge var dog ved godt mod og i den alder de har foelger de bare med virker det som.

Det er ikke let at vaere aktivt barn i et tomt hus naar alt man har er nogle farver, lidt printerpapir og en madras paa gulvet. Det var en klog beslutning at rejse saa hurtigt som muligt frem for at tilbringe laengere tid i huset efter moebler og inventar var rejst i forvejen.

Tilbage i huset var kun de moebler, der allerede fandtes da vi flyttede ind, saa helt tomt var der ikke.
Der er laenge siden huset har vaeret saa rydeligt som Anja praesterede. Vi haaber der bliver taget godt af ejendommen efter vi er vaek. (Men vi tvivler paa det desvaerre).


Efter Morten kom hjem d. 15 januar havde vi fem dage sammen i et tomt hus foer vi satte kursen mod Eindhoven lufthavn og et endegyldigt paa gensyn til Belgien.


Sidste dag i skole var fredag d. 20 og det var tydeligt at maerke paa boernene at det ikke var en helt nem dag at overskue eller rumme. Det gik selvfoelgeligt over al forventning og de klarede det uden nogen som helst form for drama eller uro.


Vi fik sagt farvel og paa gensyn og skolen er helt sikkert det vi kommer til at savne mest ved Mol. Baade personalet, selve uddannelsen og hele atmosfaeren er noget vi vaerdsatte meget hoejt.


Boernene havde faaet gaver af deres klasser og kammerater, og der var en lidt bedroevet stemning i bilen hjem.
21 januar 2018

December 17

Som januar 2018 skrider frem er det sidste udkald for at faa fortalt det sidste fra 2017. Der er fuld fart paa forandringerne i vores tilværelse, saa det er allerede med en vis vemodighed de næste par indlæg bliver skrevet.

Afrejse fra Eindhoven Airport


December var præget af vores planlagte udflytning til Ohio, noget vi nok skal faa beskrevet nærmere. Idag er det d. 21. Januar, præcis 31 dage siden vi floej mod Danmark og den traditionelle juleferie.

Afrejsen mod Danmark plejer at markere et velfortjent pusterum, en kulmination efter en travl og intens periode. I aar var det anderledes, der var mange ubesvarede spoergsmaal og forandringer paa vej, saa der var ikke den samme ro, der plejer at være.
Heldigvis er tiden med familien en rar maade at slappe lidt af paa og faa perspektiv paa tingene, og saa er det bare eet skridt frem ad gangen. Og boernene er jo taknemmelige, især omkring juletid:


Een af de ting, der skulle overstaaes inden jul var at investere i et ny automobil. Vores firmabil skulle afleveres, og vi var heldige at finde en god afloeser i samme familie.


Det naeste og mere betydelige var arbejds-situationen, og den fik vi afklaret midt i December, da Morten var i Ohio og startede paa det nye arbejde d. 13. December.


Julen fylder ikke saa meget i Belgien som den goer i Danmark eller USA for den sags skyld, men heldigvis havde Joergen fra længere nede ad vejen inviteret til Dansk julefrokost med alt, hvad der traditionelt hoerer til.Det var en hyggelig eftermiddag foer Morten skulle til lufthavnen den efterfoelgende morgen.Skolen sluttede Fredag d. 21. December, men da vi skulle flyve til Danmark var boernenes sidste dag d. 20. Selve juleafslutningen for Helena var om onsdagen, saa vi fik set hende baade synge og danse med de andre boern i blaa gruppe.
Hun er lidt mut paa billedet fordi hun ikke maatte gaa med forældrene tilbage til klassen, alle boernene skulle gaa med laereren en anden vej gennem bygningen.Imens kunne forældrene kigge nærmere paa de plancher og billeder boernene havde lavet i efteraaret, hvor temaet var familie og oplevelser:


Tilbage i Danmark i slutningen af maaneden, hvor vi havde god tid til at slappe af og vaere sammen med familien.


Vi skulle egentligt rejse igen d. 28 for at holde nytaar i Belgien, men grundet vores snarlige afrejse mod USA flyttede vi billetterne til 1. januar.


Vi havde ogsaa en tanke sidste aar om at det snart ville være vores tur til at inviterer familien til jul hos os, men det varer nok lidt foer det sker i Ohio. Der er trods alt lidt længere end til Mol.


Det er slevfoelgelig en let tur for os at være i Danmark, vi har luksus-forhold med overnatninger, forplejning og vi bliver hentet og bragt.


Foerste dag i 2018 betoed returfly til Belgien og tilbage til forandringer. Huset skulle pakkes, boernene meldes ud af skolen, alle faste udgifter afvikles og farvel siges til venner og bekendte. Saa det er forstaaeligt Helena ser en smule traet ud om morgenen d. 1. Januar som vi sad i lufthanven og gjorde klar til afgang, bogstavelig talt.01 januar 2018

Happy New Year!

Godt Nytaar til alle venner, bekendte og familiemedlemmer, der glaeder os ved at besoege bloggen.
Det har engnu en gang ikke vaeret helt saa hyppige pdateringer, som vi havde haabet, men vi maa starte 2018 ud med et godt eksempel og tage stafetten videre herfra.Vi ville gerne tage et godt familie-foto nytaarsaften, og det kraever som du kan se et par forsoeg foer den sidder i skabet.Vi har hygget os meget mens vi har vaeret i Danmark hos familien og glaeder os til at komme tilbage. Det bliver nok foerst til juli, og vi har meget vi skal naa inden.


Vi er alle ved godt mod og tager een ting ad gangen i vores nye udfordring med at flytte til Ohio. Er der noget vi har laert i aar er det at en elefant kan spises; een bid ad gangen, lidt efter lidt.


Der ligger mange oplevelser forude og helt sikkert ogsaa en vemodigt farvel til Belgien og Europa, og vi haaber og tror vi falder hurtigt til i vores nye hjem. Hvis alt gaar den rigtige vej de naeste to uger har vi addresse i Oakwood - et omraade af Dayton, Ohio.

Boernene havde en super ferie og en festlig aften igaar, og vi ligger billeder paa fra juledagene saa snart vi kan. Vi er allerede i Belgien igen, hvem skulle have troet flyselskaberne er flittige paa aarets foerste dag, og saa allerede fra morgenstunden?!Tak for et spaendende og laererigt 2017, vi ser frem til et lige saa oplevelsesrigt men mindre dramatisk 2018.


Godt Nytaar!