21 januar 2018

December 17

Som januar 2018 skrider frem er det sidste udkald for at faa fortalt det sidste fra 2017. Der er fuld fart paa forandringerne i vores tilværelse, saa det er allerede med en vis vemodighed de næste par indlæg bliver skrevet.

Afrejse fra Eindhoven Airport


December var præget af vores planlagte udflytning til Ohio, noget vi nok skal faa beskrevet nærmere. Idag er det d. 21. Januar, præcis 31 dage siden vi floej mod Danmark og den traditionelle juleferie.

Afrejsen mod Danmark plejer at markere et velfortjent pusterum, en kulmination efter en travl og intens periode. I aar var det anderledes, der var mange ubesvarede spoergsmaal og forandringer paa vej, saa der var ikke den samme ro, der plejer at være.
Heldigvis er tiden med familien en rar maade at slappe lidt af paa og faa perspektiv paa tingene, og saa er det bare eet skridt frem ad gangen. Og boernene er jo taknemmelige, især omkring juletid:


Een af de ting, der skulle overstaaes inden jul var at investere i et ny automobil. Vores firmabil skulle afleveres, og vi var heldige at finde en god afloeser i samme familie.


Det naeste og mere betydelige var arbejds-situationen, og den fik vi afklaret midt i December, da Morten var i Ohio og startede paa det nye arbejde d. 13. December.


Julen fylder ikke saa meget i Belgien som den goer i Danmark eller USA for den sags skyld, men heldigvis havde Joergen fra længere nede ad vejen inviteret til Dansk julefrokost med alt, hvad der traditionelt hoerer til.Det var en hyggelig eftermiddag foer Morten skulle til lufthavnen den efterfoelgende morgen.Skolen sluttede Fredag d. 21. December, men da vi skulle flyve til Danmark var boernenes sidste dag d. 20. Selve juleafslutningen for Helena var om onsdagen, saa vi fik set hende baade synge og danse med de andre boern i blaa gruppe.
Hun er lidt mut paa billedet fordi hun ikke maatte gaa med forældrene tilbage til klassen, alle boernene skulle gaa med laereren en anden vej gennem bygningen.Imens kunne forældrene kigge nærmere paa de plancher og billeder boernene havde lavet i efteraaret, hvor temaet var familie og oplevelser:


Tilbage i Danmark i slutningen af maaneden, hvor vi havde god tid til at slappe af og vaere sammen med familien.


Vi skulle egentligt rejse igen d. 28 for at holde nytaar i Belgien, men grundet vores snarlige afrejse mod USA flyttede vi billetterne til 1. januar.


Vi havde ogsaa en tanke sidste aar om at det snart ville være vores tur til at inviterer familien til jul hos os, men det varer nok lidt foer det sker i Ohio. Der er trods alt lidt længere end til Mol.


Det er slevfoelgelig en let tur for os at være i Danmark, vi har luksus-forhold med overnatninger, forplejning og vi bliver hentet og bragt.


Foerste dag i 2018 betoed returfly til Belgien og tilbage til forandringer. Huset skulle pakkes, boernene meldes ud af skolen, alle faste udgifter afvikles og farvel siges til venner og bekendte. Saa det er forstaaeligt Helena ser en smule traet ud om morgenen d. 1. Januar som vi sad i lufthanven og gjorde klar til afgang, bogstavelig talt.Ingen kommentarer: