31 oktober 2020

Bicycle Moto Cross

BMX, kort for Bicycle Moto Cross hedder sporten hvor man koerer paa smaa cykler over forskellige forhindringer, som regel paa grus eller asfalterede baner. Mange kender teenagere, der koerer freestyle BMX hvor spring og tricks er succeskriterier, men den del af BMX grenen, der optager mere og mere af familiens tid herhjemme er racing BMX.

Et BMX race er at sammenligne med atletikkens 110 m haek. Det gaar i alt sin enkethed ud paa at komme foerst fra startgaten og til maalstregen ved at sprinte over et raekke forhindringer, i dette tilfaelde hop og "bump" paa vejen. Der er tale om en staaende sprint paa cyklen, og et loeb tager mindre end et minut alt efter banens laengde og farten man opnaar. Laeg maerke til billederne i denne post, der er mange, hvor der ikke er luft under daekkene.

Som professionel sport er genren lille paa verdensplan, men har vaeret paa det olympiske program siden 2008 og lande som USA, Canada og Frankrig er de foerende. Til X-Games er freestyle BMX paa en halfpipe bane et af de mest populaere indslag grundet de spektakulaere spring og akrobatiske manoevrer. 

Her er et godt eksempel paa hvor hurtigt det gaar i den olympiske Race finale: BMX OL 2012

BMX Racing har ogsaa affoedt talenter i andre dele af cykelverdenen. Mest kendt er nok Peter Sagan, der har en fortid i sporten. 


Blandt de mange cykeldiscipliner er det ogsaa en gren, der maaske bliver set lidt ned paa blandt det klassiske publikum. Cyklerne er smaa og naermest komiske og selve loebet er saa kort, at det ikke virker til det kraever den store fysik. Sandheden er dog, at det langt fra er saa simpelt. Det finder man hurtigt ud af, naar man staar oppe i gaten og skal balancere cyklen og samtidigt vaere klar til at eksplodere, saa snart gaten gaar ned. 

Det er selvfoelgelig ogsaa en sport, der har en vis risiko. Der er op til 8 ryttere i samme start, der alle vil foerst ned i foerste sving og der er ingen regler for at man skal give modstanderen plads til at blive inde paa banen. 

Helt saa voldsomt gaar det ikke for sig, naar Helena og Benjamin koerer, men som billedet her viser sker der ogsaa uheld i de smaa's raekker.

Beloenningen for at krydse stregen foerst er nogle store praemier, der fylder godt paa hylderne derhjemme. Sporten har mange paralleller til moto cross (motorcykler) og Nashcar motorsport, saa der er smaek paa farverne og de store trofaer.

Jo stoerre arrangementerne er, jo stoerre trofaer. Sidste aar, da vi startede tog vi kun til smaa, lokale staevner men i aar hvor Benjamin er rykket op "Intermediate" raekken og Helena har faaet mere blod paa tanden, er vi begyndt at koere til de store staevner, som boernene kvalificerer sig til. 

Aarets stoerste resultat maa tilfalde Helena, der i September blev Gold Cup Champion som daekker over at vaeret blevet nummer 1 sammenlagt af koerere fra 12 stater i USA Nordoest. Det taeller stater som NY, PA, NJ og selvfoelgelig Ohio. Praemien ud over aeren og en trofae er en gul nummerplade med #1 paa hun maa bruge indtil naeste aars Gold Cup. Den indikerer over for andre koerere at hun er vinderen fra 2020. Da der kun er seks regioner i USA er hun altsaa een af kun seks 7-Novice koerere, med en gul #1.

Begge boern blev nr. 3 til Ohio State Championship og Benjamin blev nummer 5 til Gold Cup'en. Derudover er han ogsaa blevet nummer 2 til et National Qualifier race i Kentucky for to uger siden. Som navnet indikerer, traekker det koerer til fra hele USA, folk rejser gladeligt 10-15 timer for at deltage i de her loeb, der kvalificerer til det amerikanske mesterskab. 

Praemien for en anden-plads er saa fysisk stor, at den ikke kan vaere paa billedet her paa bloggen og den rager ogsaa godt op paa vaerelset derhjemme.

Videoen ved jeg ikke hvor meget man faar ud af at se her paa bloggen, men det er da et forsoeg vaerd:
Saesonen er ved at vaere slut, banerne udenfor kan ikke operere naar de er vaade, saa der er kun et enkelt eller to loeb tilbage i aar. Der findes en indendoersbane i Dayton som det eneste sted i Ohio, men grundet Corona er det ikke sikkert den aabner foreloebig. 

30 september 2020

Sidste dag i shorts ...

Saa er vi desvaerre kommet til det tidspunkt paa aaret, hvor benklaederne skal forlaenges og stroemperne ifoeres, naar man skal ud af huset. Sommeren er nu desvaerre endegyldigt forbi idet vi har haft vores sidste dag med +25 graders varme.

Gennem de seneste par uger er dagene blevet maerkbart kortere og temperaturen om morgenen drastisk lavere til det punkt hvor man idag ikke har lyst til at bevaege sig udenfor uden lange bukser. I dagtimerne er varmen stadig maerkbar, men saa snart solen mister sin styrke ud paa aftenen er det tydeligt at efteraaret er ved at tage over.

Efter maaneder uden materiale paa bloggen er det maaske lidt svaert at forholde sig til, saa her er nogle faa billeder fra nogle af de aktiviteter sommeren's "hjemmeferie" har budt paa. 

Vi har en helt specifik historie om tur til Idaho is slutningen af Juli vi mangler at berette om, saa den kommer "snarligt", og det er naturligvis en sommer, der som alle andre steder har staaet i pandemiens tegn.

Heldigvis har vi et hus og en have, der altid traenger til en kaerlig haand. Dem har Anja to af, saa hun har knoklet med begge det meste af sommeren. Vi har faaet en hyggelig lille krog i et hjoerne af haven:

Hvilket ikke var helt uden blod, sved og lange arme:

De fleste aktiviteter har vaeret lukket ned hen over sommeren med undtagelse af BMX siden juni. Vi har koert en hel del loeb og der er kommet en hel del nyt soelvtoej hjem i huset.

Tennis er det ogsaa blevet til:

Mellem flere pokaler...

Og selvfoelgelig saa mange ture til swimming poolen vi har kunnet ....

Naar vi ikke har vaeret ude og hente praemier:

BMX-sommeren maa faa sin egen rubrik, for det er blevet til mange loeb og rigtigt mange gode resultater. I weekenden skal vi ud og koere regions-mesterskab med koerere fra hele den nord-oestlige del af USA. Men bortset fra cyklingen og alle de andre udendoers-aktiveteter har det vaeret en ganske rolig og stille sommer.

Skoletid foregaar med maske paa og kun tre intensive timer om dagen. Klasserne er opdelt i to afsnit, eet om morgenen og det andet om eftermiddagen. Det giver faerre elever i klasserne og meget strenge regler for adgang til skolen og interaktion mellem eleverne. Der er ingen lange pauser eller frikvarterer og vi supplerer undervisningen herhjemme med ekstramateriale og lektier hver formiddag.

Det er ikke altid det er let at faa isaer Benjamin til at lave lektier eller ekstraopgaver om formiddagen, slet ikke naar solen skinner og der er spaendende ting i haven at studere:

Saa det er godt der er faerre BMX loeb i efteraaret, saa vi har tid til at tage ud i naturen og se paa dyr og planter:

Saa er der i det mindste een god ting ved efteraaret.

11 juli 2020

Helena 7 år

Sidst i april, den 24. for at være helt præcis havde vores halvvejs-teenage datter foedselsdag! Det var selvsagt en lidt anderledes affære, men vi skal selvfølgelig tale lidt om hvordan hun gebærder sig og hvad der er sket fra seks til syv:


For det foerste er der kommet en masse sport i hendes hverdag. For et aar siden gik hun til svømning og gymnastik, idag står den paa BMX, mountainbiking, slalomski, ballet og snart ogsaa fodbold. Det var een af de ting vi skulle have startet i foråret, som måtte vige for pandemien. Heldigvis fik vi en fuld sæson paa ski inden staten lukkede ned, og vi gik fra boernebakken i januar til den moerkeroede i marts:


Skateboard er hun ogsaa blevet helt habil til, selvom det nogen gange kræver en del koncentration at komme ned over de store ramper:

27 juni 2020

Corona Part II

Der er gaaet hele 60 dage siden sidste indlaeg og det er naturligvis alt for lang tid. Det er ikke fordi der ikke er sket noget i verden eller i vores hjem i den mellemliggende tid, det har bare ikke materialiseret sig i indlaeg selvom intentionerne har vaeret gode.


Vi kan starte med den detalje at vi har faaet en kat i April. Faaet er det rigtige ordvalg, idet katten kom til os ved et tilfaelde og vi i lang tid ikke vidste om det var en, vi skulle beholde. Den dukkede op i vores have 20. April, meget tam og venlig, men helt klart ogsaa kontaktsoegende og sulten! Det var tydeligt den var vant til mennesker, men det virkede ogsaa som om den havde haft flere dage og maaske uger uden at have modtaget foede fra en ejer.


Det var heller ikke nogen helt almindelig hus kat, dens pels var med korte og meget fine haar, der var bloedere end en almindelig huskat. Dertil kom tegningerne i pelsen, der indikerede at det er en Bengal-kat. En race vi ikke kendte meget til, men som altsaa til forveksling ligner en leopard i pelsen.


I tre dage, hvor vi efterlyste ejeren paa nettet og gennem politiet lod vi katten have adgang til garagen og selvom vi fodrede den kom den ogsaa med baade mus og jordegern i mere eller mindre hel forfatning. Efter fem dage tog vi katten til dyrlaegen og fik konstateret at den var sygdomsfri og ikke havde nogen chip i pelsen. Altsaa en sund og rask kat uden en umiddelbar ejer. Og en 6-aarig pige, pludselig med et meget stort foedselsdags-oenske.


Af dyrlaegen fik vi en klar anbefaling om at holde katten indenfor dels pga. de sygdomme vilde dyr kan overfoere, men ogsaa fordi den som hunkøn ikke var steriliseret og lige noejagtig gammel nok til at ville igang med at taenke paa killinger. Derudover fortalte dyrlaegen at Bengal killinger koster mellem $800 og $1000 USD saa der ville maaske vaere andre, der ville "adoptere" katten skulle den loebe fra os. Man kan selvfoelgelig overveje at avle paa den, men det kraever en han-Bengal og en masse arbejde, dyrlaegebesoeg og vi er nok ikke lige en avlsfamilie.
Saa vi besluttede os for at holde katten inden doere indtil videre og se hvordan den ville opfoere sig.
Indtil videre gaar det OK, selvom der er en tid paa maaneden hvor den rigtigt gerne vil ud, og vi har det ogsaa lidt daarligt med at holde den inde idet vi nok mest foeler en kat skal kunne vaere ude, naar den har lyst. Vi gaar stadig og overvejer, men den er tydeligvis ganske tilfreds indenfor indtil videre:


Nu skal det hele ikke handle om Sophia, som boernene har doebt katten, men ogsaa om nogle af de andre aktiviteter, vi har lavet i April og Maj maaned. Corona-lockdown har varet helt ind i Juni, og er til dels stadig i effekt, men langt fra med de restriktioner, vi saa i de foregaaende maaneder.
Skolen sluttede officielt foerste uge af Juni, saa indtil da havde Anja ansvaret for hjemmeundervisningen. Vores boern er heldigvis ret nemme at aktivere og taknemmelige hvis bare man tilbyder en smule adsperedelse hvilket selvfoelgeligt kan vaere svaert at finde paa, naar nu alt er lukket ned. Her er vi en tur nede i en af de lokale parker og tegne froer i aaen:


Derhjemme er der ogsaa massere at lave, f.eks Lego-byggeri..:


... Og fysik-eksperimenter:


Vi fik ogsaa proevet kraefter med Agile og Scrum som projekt-metoder, hvilket Helena var mest grundig med. Begge boern er til foraeldrenes store glaede meget glade for at laese og Benjamin pløjer fortsat gennem den ene engelske bog efter den anden. De laeser begge danske pixi-boeger som lektier og vi har sammen laest tre Enid Blyton "De 5"- boeger i Corona-skolen.


Nu vi er ude i haven, saa kommer der lige lidt billeder af den. Anja har vaeret meget flittig gennem de sidste par maaneder og det pynter, hver gang hun er ude og flytte rundt paa buske, plante blomster eller blot soerge for at alle hendes smaa skud ikke bliver aedt af de hjorte, der gaar paa jagt i kvarteret.


Der er stadig en del projekter, der skal realiseres paa det overste niveau af haven, men de kraever lidt hjaelp udefra. Efter disse billeder blev taget er stenvaegge og fliser blevet renset, saa vi maa ud og have et "efter"-billede.


Al sport har vaeret aflyst saa vi har maattet ty til selvopfundne aktiviteter i den retning. Cirka 45 minutter fra hvor vi bor findes der en pump-track, altsaa en cykelbane beregnet til BMX. Den har vi besoegt et par gange og ogsaa hyret en professionel BMX-racer til at give lidt privatundervisning:


Selvom banen er ret lille er der stadig god leg og indbygget træning i en times tid:


Der findes ogsaa som naevnt i sidste indlaeg en skate-bane faa minutter fra hvor vi bor, saa Helena har laert at staa paa skate-board, mens Benjamin er mere til hans cykel og scooter.


Saa er der naturligvis masser af mountainbikespor som vi ogsaa har proevet af flere omgange de sidste to maader:

Slutteligt er der en 7-aars foedselsdag i April vi helt har misset, den faar fortjent sit eget kapitel lige om lidt...25 april 2020

Corona Days

Det er sjaeldent vi beretter om et sandt globalt anliggende, men der er vel efterhaanden ikke nogen steder i verden, de ikke kender til den type Corona, der ikke kommer paa flaske.


Situationen er den samme for de fleste mennesker hvorend man opholder sig, dog er vi i
forhold til hvad vi hoerer fra Danmark en smule bedre stillet. Her er hvorfor:

Foraar paa vej i Corona-landVi bor i Ohio hvilket er en af de stater, der relativt tidligt tog affaere og indkraenkede muligheden for smitte. I midten af Marts lukkede alle skoler i Ohio sammen med gyms, butikker og andre steder mennesker kunne smitte hinanden. Sidste dag i skoleaaret 2019/2020 blev d. 13. Marts og vi startede hjemmeundervisning mandag d. 16.

Skoleopgaver suppleres med sidste nyt fra Randers RegnskovI starten var det hele lidt spaendende og samtidigt noget kaotiks. Idag, seks uger efter er det blevet en vane, men stadigt kraevende og udfordrende at have boernene hjemme hver dag og skulle soerge for undervisning.

Helena hilser paa sine klassekammerater hver fredag kl. 10:00Anja er hjemme fra sit arbejde og tager sig af dagligdagen mens jeg stadig har mulighed for at tage paa arbejde stort set uaendret grundet dets status som essentielt.
Vi kunne sagtens vaere hjemme allesammen, men det er vist bedst for alle paa den her maade.

Lego, lego og mere lego - og PlaymobilI weekenden proever vi at lave nogle af de aktiviteter, vi plejer, men alt organiseret sport er lukket, saa der er ingen fodbold, BMX, ballet eller svoemning. Vi har vaeret ude og staa paa skateboard og loebehjul paa en lokal bane og cyklet rundt i kvarteret for at faa frisk luft.De sidste to weekender har vi vaeret ude i den lokale MTB-park - altsaa det, der svarer til en skov i Danmark, hvor man maa cykle paa stierne og hvor der ikke er nogen gaaende eller loebende i vejen.Imens vi er ude er Anja fuldt beskaeftiget derhjemme med haven, der nu er gjort foraarsklar med nye buske og "mulch", en form for goedningsmaettet muldjord i alle bedene.
Vi har ogsaa faaet lavet lidt indenfor husets fire vaegge, eller som her i garagen, hvor BMX cyklerne nu paent haenger og venter paa banerne lukker op igen:


Sidste billede er af en have i Oakwood, hvor der hvert aar blomstrer mere end 50,000 Paaskeliljer - et syn mange tager til for at se og photografere:

31 marts 2020

Benjamin 9 år

Denne post har været MEGET længe undervejs. Først var det generel travlhed, der holdt os tilbage og pludselig røg vi alle ind i COVID-19 situationen vi står i nu.
Det skal selvfølgelig ikke være en undskyldning for ikke at fejre vores store søn. Benjamin er fyldt 9 aar!, det er nærmest helt surrealistisk saa hurtigt tiden går.

God morgen til 9 år gammel!Det er ikke en ueffen dreng vi har opfostret; både i skolen og i fritiden er der sket meget de seneste 12 måneder, som billederne her kan bevidne.
Vi starter i det søvnige hjørne, for billedet herunder viser ikke kun en sovende Benjamin efter en lang dag med BMX-fødselsdag i Mike's Bike Park, det viser også en dreng, der er faldet i søvn i selskab af en bog. Som bloggen har bevidnet har det været en udfordring at komme på niveau med hans venner i skolen når det drejer sig om at læse.Vi ved af gode grunde ikke om han er kommet helt på niveau, for skolen har været lukket i mere end to uger nu, men Benjamin har siden nytår læst ikke færre end 11 "American Chillers" bøger af Johnathan Rand.Vi er selvsagt stolte over at Benjamin har fundet glæden ved at læse og han ligger troligt of frivilligt hver aften i sin seng og pløjer historierne igennem. Han læser sjældent højt for os, men jeg tænker at det alligevel hjælper på hans læsning og ordforråd. Vi er bare taknemmelige for han nyder det, og har fundet en måde at udvide sin horisont på, der forhåbentligt følger ham i mange år fremad.
Det er ogsaa en egenskab, der binder børnene sammen, naar storebror kan hjælpe med at læse paa morgenmadspakkerne:Tilbage til BMX-fødselsdagen, for det var den måde han havde valgt at have sine kamerater paa besøg. Det er dejligt nemt at holde arrangementet uden for huset og det var en stor success. Der er mange steder at vælge imellem herovre, og fælles for dem alle er et meget indstuderet og "samlebåndsagtig" måde at fejre fødselsdag paa.
I Mike's Bike Park kunne vi saette os ved et bord og børnene kunne lege det de ville og i det tempo, der passede dem. Det var lidt slående at se hvor mange 8-9 årige drenge, der var usikre paa deres cykler, men de kom da derfra med en oplevelse (og ingen alvorlige skrammer) under hjelmen.Benjamin er anderledes stærk på en BMX, han er forlængst rykket op i Intermediate-rækken og kører stærkere og stærkere for hvert løb. Der er selvfølgelig mere kamp om det nu, men han har allerede vundet sit første løb siden han opgraderede i midten af januar:Cyklen er også blevet opgraderet et par gange og der bliver arbejdet i værkstedet på den næste model, når han vokser fra den nuværende.Bortset fra BMX er ski den nye favoritsport, og vi var heldige med at kunne køre helt til d. 7. Marts inden sæsonen sluttede.Vi er også på et punkt lige nu, hvor børnene har det rigtigt godt sammen og kan enes det meste af tiden. Det er særligt sat på prøve i disse Corona-tider, det kommer vi tilbage til snarest. Men hvor om alting er, så hygger de sig i hinandens selskab og er tæt knyttede.Tillykke Benjamin, 9 år!