29 juli 2022

Paa gensyn Juni

Endnu en gang lykkedes det at forsinke vores “1-sekund om dagen” video, men her er altsaa juni maaned, juli foelger om ganske faa dage: