29 september 2013

Kings Kids

Maaske du har siddet og ventet paa at se billeder fra Benjamins foerste 'skoledag', i saa fald har du fremragende taalmodighed og meget lidt batteri paa din laptop paa nuvaerende tidspunkt. For medens jeg har vaeret i Las Vegas og Anja jongleret to boern derhjemme har bloggen vaeret i utidigt vinterhi.
Her er de saa - de fine billeder fra Benjamins start som et Kings Kid - en lille dreng i en lille boernehave-skole eller nursery school, som de kalder det herovre.


Konceptet er forbilledligt synes vi, uden at ytre os for meget om det danske skolesystem. En boernehave for boern over vuggestue-alderen, hvor der er vaegt paa fordybelse, 5 boern per paedagog og daglige projekter, der har til formaal at laere boernene de basale faerdigheder som at taelle og stave. Benjamin taeller uden problemer til 10 paa begge sprog og A, B, C, D og E (sidstenaevnte paa en god dag) sidder lige skabet. A som Anja, B som Benjamin og saa videre derudaf. 


Der foregaar ingen reigionsundervisning, selvom der paa doeren til skolen haenger et billede med teksten 'Jesus loves me for going to school'. Man kan godt blive lidt nervoes ved tanken om indoktrinering, og mine kolleger har det da ogsaa sjovt med at referere til,  hvordan Anja og jeg har solgt vores sjael i mere end een forstand.
Indtil videre er Benjamin kun kommet hjem med projekter, der ikke giver anledning til bekymring, og da jeg hentede ham her i tirsdags var klassen paa ni ved at synge 'Old McDonald...' eller 'Jens Hansens Bondegaar', som vi kender den paa dansk.

Lokalerne er rummelige og lyse, meget mere indbydende end de oevrige boernehaver vi har set paa siden Benjamin kom til verden. Den daarlige nyhed er at skolen som det ser ud nu kun varer til naeste sommer, hvor en ny pastor kommer til. Om han vaelger at fortsaette skolen vides ikke, vi maa nok se at komme i kirke en soendag og spytte lidt i donations-kassen, saa det gode initiativ fortsaetter.

15 september 2013

One step at the time ...

Hvad er mere praktisk end wireless internet om bord paa fly? Det skulle lige vaere samme luksus i vores personbil til langturskoersel (for passagererne forstaas). Godt nok er denne Bongo www-service paa Delta fly ikke den mest stabile, men hvis ellers du laeser dette er der periodisk hul igennem.

Vi vil gerne berette lidt fra ugen, der er gaaet. Vigtige emner som Benjamins foerste pre-school dag, Anjas nye hushjaelp og Daddys halvmarathon, men billeder ved jeg ikke om der er baandbredde til at overfoere, saa nu starter jeg med en teaser for, hvad der maa komme, som vi kommer ind mandagen.

Anja er alene hjemme nu med ungerne, jeg er paa vej til industrimesse i Las Vegas indtil loerdag eftermiddag. Det er en hel uge vaek fra familien, saa det bliver en haard periode for os alle. Timingen er paa vores side dog med Benjamins nye skole tirsdag og torsdag 9:00-12:00 og hos Lucile mandag og onsdag som han plejer. Anja faar hjaelp til Helena og det huslige de to af dagene saa hun kan komme ud og faa lidt frisk luft pa egen haand. Det haaber vi faar ugen til at glide lidt nemmere og det giver mig en smule ro at vide at Anja har ressourcer til raadighed. Jeg har aldrig hoert Anja beklage sig over noget og der er ingen verdens ting jeg kunne oenske mig hun gjorde anderledes med vores boern. Det goer tiden vaek fra familien lidt nemmere at haandtere og Benjamin har laert at ringe til Daddy paa mors telefon med nyt hjemmefra.

Naar jeg er landet i Vegas og fundet mit hotel vil jeg uploade fotos at se paa. Indtil da god mandag og vi ses inden saa laenge.

11 september 2013

99 Blocks ...

For en uge siden havde vi den store fornoejelse at moede Lykke og Jacob i New York paa deres tur genne USA. Naar man tager til byen med tog og to boern i barnevogn skal man forberede sine foedder paa en lang dag i kondisko, for der er ikke plads i subway'en til barnevogn og taxa kan vaere en udfordring ligesaa.Grand Central Terminal ligger paa 42'ende og den sydlige indgang til Central Park paa 59'ende. Dertil lagde vi en dejlig gaatur op til godt 90'ende, og inden formiddagen var ovre havde vi travet naesten 100 blocks. Saadan foeltes det ihvertfald.


Det var dejligt at se lidt familie, altid lidt surrealistisk at moedes til en kop kaffe eller en afslappet gaatur flere tusinde kilometre 'hjemmefra'. Det viser i sandhed hvor lille en verden vi lever i, og med de nye priser fra Norwegian er vi taettere paa end aldrig foer.

Gode minder ...

Ti dage er allerede forsvundet af september, pyyh vi har travlt i det lille hjem.
Morten har været på business rejse torsdag til søndag og fruen har gjort det som single mor i de dage.
Hårdt for os alle fire uden tvivl, dage som dette vil det være fantastisk at være tættere på familien i Danmark.

Det bedste vi kan goere for vores boern er at skabe gode minder hvorend vi er i verden, saa vi goer vores bedste for at samle paa oplevelser hver eneste dag:

Tivoli har vaeret i byen til aarets Oyster Festival.


Sommer i September med blaa is fra Mr. Frosties.


Mor har arrangeret play-date med Eli og Mason.


Klatretrae...


Saebebobler...


Soeroeverskib...