29 september 2013

Kings Kids

Maaske du har siddet og ventet paa at se billeder fra Benjamins foerste 'skoledag', i saa fald har du fremragende taalmodighed og meget lidt batteri paa din laptop paa nuvaerende tidspunkt. For medens jeg har vaeret i Las Vegas og Anja jongleret to boern derhjemme har bloggen vaeret i utidigt vinterhi.
Her er de saa - de fine billeder fra Benjamins start som et Kings Kid - en lille dreng i en lille boernehave-skole eller nursery school, som de kalder det herovre.


Konceptet er forbilledligt synes vi, uden at ytre os for meget om det danske skolesystem. En boernehave for boern over vuggestue-alderen, hvor der er vaegt paa fordybelse, 5 boern per paedagog og daglige projekter, der har til formaal at laere boernene de basale faerdigheder som at taelle og stave. Benjamin taeller uden problemer til 10 paa begge sprog og A, B, C, D og E (sidstenaevnte paa en god dag) sidder lige skabet. A som Anja, B som Benjamin og saa videre derudaf. 


Der foregaar ingen reigionsundervisning, selvom der paa doeren til skolen haenger et billede med teksten 'Jesus loves me for going to school'. Man kan godt blive lidt nervoes ved tanken om indoktrinering, og mine kolleger har det da ogsaa sjovt med at referere til,  hvordan Anja og jeg har solgt vores sjael i mere end een forstand.
Indtil videre er Benjamin kun kommet hjem med projekter, der ikke giver anledning til bekymring, og da jeg hentede ham her i tirsdags var klassen paa ni ved at synge 'Old McDonald...' eller 'Jens Hansens Bondegaar', som vi kender den paa dansk.

Lokalerne er rummelige og lyse, meget mere indbydende end de oevrige boernehaver vi har set paa siden Benjamin kom til verden. Den daarlige nyhed er at skolen som det ser ud nu kun varer til naeste sommer, hvor en ny pastor kommer til. Om han vaelger at fortsaette skolen vides ikke, vi maa nok se at komme i kirke en soendag og spytte lidt i donations-kassen, saa det gode initiativ fortsaetter.

Ingen kommentarer: