28 maj 2015

Nyt YMCA

Som du maaske husker bruger vi en del tid i Wilton YMCA. Det startede med at Morten underviste en fast time hver onsdag eftermiddag det foerste aar vi boede her, Saa tog han en pause (der teknisk set stadig varer) og i mellemtiden brugte vi fasciliteterne gratis. Saa afholdt han triathlon seminar og tjente til endnu et aar som forbruger af stedet og nu har Anja saa arbejdet i et aars tid som instruktoer hver tirsdag og torsdag morgen.Om sommeren tager vi boernene med op og svoemmer, om vinteren er det mest Morten, der benytter pool og loebebaand.Nu er vores mere lokale Westport YMCA blevet fornyet, ja faktisk komplet nyt idet lokalerne er flyttet uden for centrum og et helt nyt center er skudt op knap otte kilometer fra vores hus. Fasciliteterne er virkelig gode, helt paa hoejde med hvad vi kender fra Europa.Som ansat i et andet YMCA har vi fordelen af at kunne besoege Westport Y uden at vaere medlemmer, saa det har vi gjort flittigt i det foerste kvartal. Naar vinteren er strid udenfor er det rart at kunne traekke ind i subtropiske grader. Dertil kommer at Morten og Benjamin har vaeret afsted for at laere at svoemme naesten hver weekend siden Thanksgiving saa nu er Benjamin i stand til at holde sig oven vande og svoemme en hel banelaengde uden assistance.Til Juni skal Benjamin saa i camp i Westport hvor der er 'rigtig' svoemmeundervisning, saa naar vi kommer til Danmark til August saa er det med en helt vandsikker og flydende fireaarig. Faderen er meget stolt af de fremskridt Benjamin har gjort fra de startede med korkbaelte uge 1 og derfra tage en klods af hver uge til der intet baelte var tilbage.

11 maj 2015

Helena 2 aar ...

Enhver foraelder kender til hvor hurtigt ens boern vokser og bliver store, eller ihvertfald stoerre i foerste omgang. Vi har kun to af slagsen (endnu), og nu er den mindste paa trapperne til ikke at vaere saa lille laengere. To store aar er Helena blevet og de sidste par maaneder er det gaaet staerkt med baade at tale og vise temperament. Hun er en staerk lille dame, der ikke finder sig i hvad som helst og har sine helt egne ideer om hvad der skal foregaa og hvordan. Ordet "okay" bruges flittigt for tiden og man foeler man taler med et lille menneske, ikke bare en lille pige. Hun er paa mange maader anderledes end Benjamin, men foelger samme udvikling i forhold til sprog og personlighed. Som een af mine kolleger udtrykte det: "Det er tydeligt at Helena og Benjamin er smaa mennesker, smaa individer - snarere end bare smaa boern".Hun svarer mere igen og er mere staedig i de smaa forhold end Benjamin, men samtidigt mere utryg ved nye, ukendte ting, saa vi oplever en interessant kombination af tidlig selvstaendighed og tryghedsnarkomani.
Hun giver de staerkeste knus og knuger een ind til hende som en bjoern, uddeler gerne kys og kram til hele familien og er hurtig til at stikke i et hyl hvis noget gaar hende imod. Med andre ord mere ekstrovert. Ogsaa her er hun modsat Benjamin, der er mere inadvendt hvis man altsaa kan sige det om en fireaarig. Hendes saetninger er blevet laengere og laengere de sidste 3-4 maaneder og hun er blevet mere atletisk. Hun kravler, loeber og hopper mere end andre 2-aarige vi leger med saa der er ingen tvivl om at Benjamin har en indflydelse her ogsaa. Man skulle jo noedig halte bagud i forhold til storebror. Sproget er blandet men primaert dansk mens Benjamin er primaert engelsk. Den udvikling foelger Helena sikkert ogsaa naar hun starter i skole efter sommerferien.Hendes to dukker med tilhoerende udstyr er ynglingslegetoej og derudover er det hvad enten Benjamin leger med, der har interesse. Vi har efterhaanden garagen fuld af cykler, vogne og andre boernekoeretoejer og hun er ikke langt fra at kunne cykle-scoote selv.Der er mange dage, hvor man oensker man kan stoppe tiden og blive ved med at opleve de samme ting igen og igen, men der er nok ikke noget at goere ved at de vokser og udvikler sig. Bortset fra at nyde saa meget af det som muligt i det oejeblik man staar i.


10 maj 2015

Spring, spring, spring ...

Efter en lang og kold vinter er foraaret endeligt kommet til Connecticut. Faktisk i saadan en hast at det naermest er overstaaet allerede. I de sidste dage af April vendte vejret fra 12-15 graders lunken med blaest og nattekulde til 15-20 graders varme og temperaturer over 10 grader om natten.

19. April 2015 - ingen blade paa traerne.Vi holdt foedselsdagsfest for Helenas d. 18 April, seks dage foer tid, men den loerdag var den foerste foraardsdag i 2015 med sol, 20 grader og en svag til let vind, ihvertfald om formiddagen. Billedet herover er fra dagen efter, 19 April hvor det igen var blevet koldt og blaesende efter New England standard.

25. April 2015 - Alt spirer i sol og varmeUgen efter havde stigende temperaturer sat gang i naturen og groenne skud var begyndt at kigge frem overalt, baade paa traer og buske. Omkring vores hus havde Anja vaeret igang med at luge ukrudt og blomster var saa smaat ved at komme frem overalt.

2. Maj 2015 - Foraaret er for alvor kommet til CTSidste uge naaede vi saa aarets foerste komplette uge med varme og sol, foraaret er rigtigt kommet igang og det foeles allerede som om vi er paa vej ind i sommer. Vi sluttede ugen med den foerste dag med shorts og korte aermer og traerne er nu for alvor begyndt at vaere groenne overalt.

Foraaret er synes vi den smukkeste aarstid her i Connecticut og iaar har vi rigtigt maerket overgangen fra kulde til varme. Det er 3-4 helt unikke uger hvor alt omkring os vaagner, baade i naturen og i byen: Folk kommer ud i gaderne og loeber og gaar ture, det er ikke kun de hard core 'naturister' som os selv, der trodser vind og vejr og vi har vaeret nede ved Mr. Frosties og faaet aarets foerste is med ungerne.
Paa stranden er der blevet aabnet for cafeen og toiletterne, golfklubben har aabnet greenen og motorcyklisterne er ude og lufte de larmende to-hjulede.

Sommer bliver det lige om et oejeblik, saa vi nyder disse sidste 'behagelige' dage inden den staar paa aircondition og varme naetter, der nu heller ikke er saa daarligt endda efter historiens koldeste vinter.