20 oktober 2014

Helping Hands

Benjamin er inde i en typisk periode af udfordring og opmaerksomheds-soegning. Han udfordrer regler og retningslinier og goer meget for at tiltvinge sig opmaerksomhed fra sine foraeldre. Det haenger selvfoelgelig sammen med den lille ny soester, der fylder mere og mere i hverdagen, der nu skal deles.Det er heldigvis kun over for de voksne, han reagerer. Han er stadig en meget kaerlig og opmaerksom storebror overfor Helena.Naar man sidder og ser sine billeder igennem fra deres leg er det tydeligt at Benjamin ikke blot nyder at vaere den store, han goer ogsaa meget for at stoette Helena, opfordret saavel som spontant.Det kommer indimellem til kontroverser, naar Helena forsoeger at goere storebror kundsstykker efter paa legepladsen og Benjamin velmenende synes han skal hjaelpe til. Helena er en staalfast lille dame, der nok kan selv.Helena er med sine 93% hoejde percentil ogsaa en 'stor' dame, der ikke saadan lige er til at foeje rundt med. Helena er ikke helt saa langt fremme som Benjamin var paa samme tidspunkt lige foer de 18 maaneder rent fysisk i forhold til at kravle paa legepladsen, men hun er virkeligt ved at komme det efter, og naar det drejer sig om at tale og synge er hun modsat en smule laengere, end Benjamin var i Juli 2013.

Ingen kommentarer: