25 oktober 2014

Lang vej til korte roer ...

Ifoelge Danmarks Meterologiske Institut er definitionen af en sommerdag en dag hvorpaa temperaturen når op på 25°C eller derover et sted i Danmark. Anvender man sagte definition herovre er vi begunstiget med sommer fra April til Oktober. I aar 18. Oktober for at vaere praecis, for jeg tror vi har set aarets sidste sommerdag og vi skal kigge langt efter igen at cykle ture i korte roer.

Vi kommer til at savne den varme sol og lange dage, det er allerede blevet svaert at komme op om morgenen, hvor det ikke er lyst foer 6:30.Billederne her er fra de foerste par weekender af oktober og nedenfor senest d. 18, saa altsaa sidste weekend.Man kan godt se forskel paa lyset paa billederne, for solen faar mindre og mindre magt over den koeligere vind, der kommer ned fra nord. Vi har haft nogle dage med nedboer og eencifrede nattegrader og vi har haft varmen taendt en enkelt dag i denne uge.Men inden vintertiden tager helt over, saa lad os nyde billederne af de sidste sommerdage i 2014, saadan helt officielt.Der er stadig frivillige organisationer, der bruger stranden til arrangementer, der rejser penge til et godt formaal. De mange "blomster" paa billederne er fra et "Fight Alzheimer's Disease" 5 km gaatur, der blev afholdt sidste weekend i September, altsaa naesten en maaned siden.Tre uger senere og solen er ikke saa tydeligt fremme som i september, men Benjamin og jeg nyder en loerdag formiddag paa stranden ved lavvande.Den lille dreng cykler hele vejen ned til stranden og naesten hele vejen retur paa sin lille blaa cykel. Og der er stadig energi til at hoppe paa stenene og finde krabber i sandet:Hver eneste sten vi vender, huser en eller flere smaa skjoldede beboere, som vi paent samler op og giver en ny sten at bo under sammen med deres mor, far og soester, som vi har fundet under en anden sten for et oejeblik siden.Cafeen paa stranden har aabent og til frokost sidder vi ved bordet og spiser en hotdog mens vi kigger ud over stranden og tanker op til at blive og lege videre mens Mor og Helena er derhjemme og sover lur og slapper af.

Ingen kommentarer: