21 marts 2010

Tilbage til start

Efter en uge i Taiwan kan man godt maerke man arbejder mere end 9-17, selvom solen og varmen goer sit til at forsoede tilvaerelsen og minde een om sommer. Taipei Bike Show er netop overstaaet, en begivenhed, der paa mange maader startede mit kendskab med cykelbranchen paa indersiden. Godt 5 aar siden deltog jeg som studerende i en designkonkurrence, hvor vi med et utraditionelt design tiltaenkt de danske postbude blev placeret som nr. 2 i konkurrencen. Sidste uge blev dette aars vinder saa kaaret, og jeg gik til ceremonien for at se hvordan konkurrencen har udviklet sig.

Jeg erindrer ikke de havde cheerleaders til ceremonien dengang, men derudover var oplevelsen meget lig vores egen tilbage i 2005.
Vinderen dette aar var en lille shopping-cykel, der ud fra de designs jeg saa ogsaa fortjente at vinde. Der var faktisk en dansker blandt de 12 finalister og oven i koebet ogsaa med en cykel designet til indkoeb og bytrafik, men designet var knap saa detaljeret som det vindende forslag.

Ud over at vaere vidne til designkonkurrencer gaar min tid med moeder, praesentationer og flere moeder. Jeg har taget 500 billeder af cykler og komponenter, hvilket har faaet vores lille Sony kamera til neasten helt at opgive tilvaerelsen, men da mange af billederne er af nye produkter, kan jeg desvaerre ikke vise noget paa bloggen.
Til gengaeld kan jeg vise et billede af hotellets pool, der proever jeg at gaa en halv time hver dag for at holde traeningen lidt ved lige.

I aften flyver jeg hjem til Basel hvor jeg forhaabentligt kan komme lidt ud paa cyklen hvis sneen ellers endeligt er vaek for i aar.

Ingen kommentarer: