29 maj 2010

Bevæbnet til tænderne

I efteraaret besluttede jeg mig for at drage fordel af den davaerende lave dollarkurs og investere I et rigtigt saet aerohjul til triathlon-brug. Valget faldt paa 80 mm hoejt kulfiber-ammo af market Zipp, der laenge har vaeret paa oenskesedlen.
80 mm er relativt agressivt, saerligt som forhjul. Reelt set cykler jeg nok ikke staerkt nok over +100 km til at drage fordel af den hoeje faelgprofil, men da jeg ogsaa skal bruge dem til kortere enkelstarter og triathlons tog jeg chancen og haaber paa vindstille til Copenhagen Challenge. Selvom jeg blandt teknisk kyndige ikke faar point for dette argument, saa er saadan nogle carbonsutter altsaa ogsaa bare for cool at trille rundt paa.

Den tekniske forklaring ligger i den relative vind-vinkel hjulene udsaettes for. Hvis man forestiller sig jeg cykler med 35 km i timen i vindstille vil den relative vind hjulene oplever vaere i 0 grader, altsaa direkte forfra.
Hvis der derimod blaeser en smule, eksempelvis 5 m/s sidevind (90 grader), saa vil hjulene opleve en relativ vinkel paa 27 grader, altsaa skraat forfra. Ved den vinkel er 80 mm saa hoejt at hjulenes aerodynamiske fordel forsvinder, sammenligner man med et 40 eller 50 mm hjul.

High profile aero wheels makes the most sense when you are as fast as this guy.

Loesningen er altsaa enten at undgaa sidevind eller koere rigtigt hurtigt for at opnaa fuldt udbytte af investeringen.

Valg af hoejprofilhjul er svaert idet der dels er stort udvalg, dels fordi man skal goere op med sig selv om man vil koere tubulars eller almindelig daek og slange udgave. Zipp leverer i mine oejne nogle af de mest teknologisk advancerede produkter, og naar man sidder paa cyklen under en Ironman gaelder det om at have saa meget tro paa sig selv og udstyret som muligt.
Desvaerre er Zipps udvalg i daek og slange- hjul ikke optimalt. Indtil for en uge siden var vaegtstraffen alt for stor hvis man satsede paa den mere vedligeholdelseslette daek og slange-loesning. Da jeg koebte hjul i efteraaret var der derfor ingen tvivl, det blev fuld carbon 808 model til tubulars.

Jeg har tidligere koert med lukkede ringe, men aldrig monteret op helt fra bunden. Med de nye hjul har jeg derfor maettet kaste mig ud i projektet, og da min foerste triathlon er naeste weekend er jeg ikke ligefrem i god tid med at faa hjulene og cyklen samlet.
Foerste skridt inden montering var dog at klaebe mine custom Zipp klistermaerker paa faelgene, hvilket tager sin tid naar man lader sin indre perfektionist staa for praecissionen.

Zipp 808 with custom decals, ready for glueing.

Foerste trin er at straekke ringen saa montering er saa let som muligt efter limning. Straekningen kan goeres manuelt, men bedst er det at montere paa hjulene og pumpe ringen til max, hvorefter man lader den staa et par dage.
Jeg var godt klar over dette potentielt kunne vaere foerste krise i projektet, for visse lukkede ringe er saa stramme at montere at det ligner ens kaerestes forsoeg paa at passe jeansne fra gymnasietiden.
Heldigvis var mine Zipp/Vittoria ringe virkeligt lette at smutte paa, saa det lover godt for den endelige montering.

The right tools do the trick!

Igaar fredag havde hjulene staaet og trukket I en lille uge, saa det var tid til den foerste limning. Jeg var lidt nervoes ved at skulle igang og ende med begge haender solidt limet til 10.000 kr carbon, men det gik overraskende godt. Jeg brugte to timer paa at pensle faelge og ringe med foerste lag lim og lod dem haenge til idag loerdag, hvor de har faaet anden omgang. Jeg fandt gode raed i denne Park tools manual, men naar projektet er helt tilendebragt har jeg et par af mine egne staldtips, jeg gerne deler ud af.

I morgen limer jeg tredje og sidste gang og monterer paa hjulene. Hvis alt gaar smooth er der billeder af det faerdige resultat i loebet af mandag.
Stay tuned!

Ingen kommentarer: