15 maj 2011

FIN 190286

Som vi beskrev sidste weekend kom vi mere eller mindre tilfaeldigt paa vandet og efterfoelgende sikkert snarligt medlemmer af Cedar Point Yacht Club i Westport. Inden man kan komme rigtigt ud og sejle skal man selvfoelgelig have fat i en baad, saa jeg gik mandag i gang med at surfe paa de elektroniske boelger for at finde en brugt laser i god stand.
Jeg skal vaere aerlig og indroemme jeg i nogle maaneder har holdt oeje med den amerikanske udgave af Den Blaa Avis for at faa et billede af markedet, og vi var sidste sommer ogsaa ude og se paa en jolle, der desvaerre ikke levede op til den beskrevne stand. Tilfaeldigvis, og hermed mener jeg virkeligt tilfaeldigvis, kom der mandag en annonce paa nettet for en baad i umiddelbar naerhed, der hvis teksten talte sandt ville vaere et super koeb. De faa gange jeg har hendvendt mig hos andre saelgere har jeg altid vaeret nummer tre eller fire i koen til at bese baaden, hvilket 9 ud af 10 gange betyder den er solgt, naar det bliver min tur, eller baaden er saa langt vaek i en anden stat, at det ikke giver mening at koere hele vejen dertil.
Denne uge var jeg anderledes heldig. Jeg bestormede saelger fra tre forskellige email adresser mindre end et minut efter annoncen var indrykket, og det gav pote idet jeg som den foerste kunne komme loerdag formiddag og tilse udstyrret.

Vi pakkede volvoen og koerte til New York state, til en lille by ved Hudson floden. Saelger havde skrevet baaden var fra 2007, koebt efter den havde sejlet verdensmesterskaber som udlejningsbaad, og derefter kun vaeret anvendt en haandfuld gange. En haandfuld har jeg erfaret kan vaere en variabel stoerrelse og isaer med en "strandbaad" kan det vaere en soelle tilvaerelse baaden er blevet overladt til. Det var heller ikke noget koent syn lige umiddelbart, den havde tydeligt staaet laenge i haven under nogle store traer, men jeg gned snavset vaek nogle udvalgte stedet og det virkede til der var kvalitet under laget af mos og alger.
Benjamin og Anja saa taalmodigt til mens jeg kiggede alle komponenter efter i soemmene, men Anja havde let ved at se igennem min kritiske overflade - det var tydeligvis et rigtigt godt koeb til prisen.

Efter en times inspektion trykkede vi naever og jeg overrakte en check paa det aftalte beloeb og begyndte at laesse paa volvoen. Med i pakken var et saet Thule tagboejler, der passede perfekt, saa vores nye laserjolle var eksemplarisk pakket paa XC70'erens tag.

Som var det et tegn paa et godt match havde baaden store Volvo klistermaerker paa siden og i sejlet, et tegn paa dens foerste "hjem" som charterbaad ved en international regatta. FIN bogstaverne i sejlet indikerede at det var den finske baad fra VM og paa jollens identifikations-plakette i cockpittet stod dens rigtige sejlnummer 190286, hvilket passer fint med en baad fra 2007.

Saadan gik det til vi nu er baadejere, omend en lille jolle. Efter 2 timers vasken og skrubben paa sejlklubben var baaden i nogenlunde stand. Der mangler en omgang med polermaskinen, men nu er den sejlklar og en rigtig god handel hvis den ellers ikke bryder sammen foerste gang paa vandet.

Imorgen kommer der mere om sejlads, vi har nemlig allerde sejlet foerste kapsejlads i den nye baad: I dag soendag har der vaeret regions-udtagelse til den amerikanske OL udtagelse i Cedar Point Yach Club og jeg fik lov at stille op i vores ny-indkoeb. Race report imorgen!

Ingen kommentarer: