26 januar 2011

Home training

Mens sneen ifoelge vores kilder er forsvundet i Danmark saa er den ved fuld magt her i Connecticut. Der gaar et par dage imellem nedboeren, men det er konstant under frysepunktet og hver gang vejene er nogenlunde ryddede saa man kan overveje at genoptage cyklingen, saa falder der sne igen.
For at kompensere for dette har vi investeret i en home trainer, der gerne skulle komme os begge til gode.

Det var faktisk Anjas ide, da det gennem foraaret vil vaere lettere for hende at blive inde i huset og cykle en halv eller hel time mellem fodring og boevsning af den lille ny.
Jeg maa indroemme jeg har meget svaert ved at sidde stationaert paa en cykel i mere end 10 minutter, men med Simpsons paa online TV saa gaar en halv times spinning lettere end forventet.

Saa snart der er ophold i snebygerne er jeg at finde paa landevejen igen, men indtil da er dette nok et meget godt alternativ saa laenge taalmodigheden holder til det.

Ingen kommentarer: