02 maj 2013

Helena 1 Week ...

Syv indholdsrige og lange dage er gaaet siden Helena kom til verden, og hvad vi havde forberedt os paa i ni maaneder fiuk alligevel vendt op og ned paa alting. Det er helt anderledes med to boern som det sikkert forstaas, det skal vi nok komme til. Nu skal det foerst handle om den lille ny.

Vi har ledt bloggen igennem for beskrivelse af hvordan de foerste dage foregik med Benjamin, vi savner dog specifikke detaljer om amning, hvor meget han sov og hvordan den foerste uge egentligt foregik. Det vil vi nu rode bod paa med Helena, der for vores vedkommende bliver den sidste i raekken af afkom. Maaske det kan hjaelpe andre, i det mindste faar vi noget at huske tilbage paa.

Sidste dag paa hospitalet.

Helena har sovet rigtigt fint de foerste dage. Bortset fra een enkelt nat hvor hun ikke var svoebt stramt nok og derfor oppe flere gange, har vi faaet en acceptabel maengde soevn. Hun spiser sidste maaltid omkring klokken 22, falder i soevn en halv time senere og sover til mellem 02 og 04 afhaengig af hvad der kommer ud i den anden ende. Anja tager sig af alting om natten og efter 30-45 minutter sover Helena igen til 6:30 eller 7 om morgenen. Med andre ord, paa en god nat sover hun og vi 2 gange 3-4 timer hvilket i vores univers er meget tilfredsstillende.

Dagen igennem er hun mere og mere vaagen og MEGET sulten. Hun sover cirka to timer ad gangen og er vaagen 60 minutter derimellem, saa det er rimeligt afvekslende. Hun spiser meget og en del kommer op igen som gylp, og saa har hun de samme hikke-ture som vi husker karakteriserede Benjamins foerste paar maaneder. Det ser voldsomt ud naar de smaa lunger saetter hele kroppen i svingninger, men det skulle vaere ganske ufarligt. Her maerkes tydeligt forskellen mellem nummer et og nummer to, fordi Benjamin ogsaa hikkede og kom godt ud paa den anden side er vi meget mere afslappede i denne ombaering.


Da Helena spiser mere og sover mindre om dagen end Benjamin gjorde har hun ogsaa et alarmsystem, der goer opmaerksom paa hendes behov paa en mere gennemtraengende facon. Vi faar et minuts tid til at komme i position, ellers lyder der noget af et horn fra den lille skabning. Det er heldigvis let at maerke naar det er sult, der skal stilles, hun sutter ivrigt paa fingre og hvad hun ellers kan komme i kontakt med. I den anden ende er hun ogsaa ganske hoejlydt, med et "splat" som audio ble-alarm. Kinderne er blevet rundere og oejnene store, saa selvom hun kun ser omridset af os er hun helt klart ved at udvikle sig fra et skroebeligt spaedbarn til en lille, polstret baby.

Middagslur paa brystet af daddy.

Benjamin er stadig baade kaerlig og interesseret. Han vil gerne sidde med Helena og kysser hende baade god morgen og god nat, god lur og hvornaar han ellers kan komme i naerkontakt. Farmor og Farfar har sendt dansk legetoej, han flittigt deler med soester.

Ingen kommentarer: