25 maj 2013

10 dages tilloeb ...

Dette indlaeg har vaeret meget laenge undervejs. De sidste 10 dage har vi hver dag taenkt at det var tid til at opdatere vores dagbog, og lige saa ofte har vi maattet sande at der ikke har vaeret tilstraekkelig baandbredde. Vi har det alle godt, og der er saa smaat ved at komme rytme i hverdagen, nu hvor vi er fire af os.


Aarsagen til den lange radio-tavshed er enkel og meget forventelig, vi er i overlevelses-mode, navnligt de sidste 5 dage, hvor vi har vaeret alene hjemme siden vores sidste indlogerede, hjaelpende haand tog videre paa rejse. Vaek er backup og sikkerhedsnet, de sidste 5 dage har Anja klaret skaerene i huset med en aktiv 2-aarig og en lille nyfoedt med et stort temperament.


For nu at starte hvor vi slap - Anjas foraeldre rejste for godt en uge siden, samtidigt med at vores veninde Camilla var saa soed at komme forbi og hilse paa. Baade hun og saa sandeligt de stolte bedsteforaeldre ydede kritisk foerstehjaelp i vores indledende baby-fase. Der kom mad paa bordet og Benjamin fik masser af opmaerksomhed ligesom hans mor fik al den stoette hun havde brug for dag og nat.Helena har det bedre nu - Torsdag sidste uge tog vi til laegen og fik konstateret at hun har et 'reflux acid' issue, dvs. hun faar sure opstoed og mavesyren har langsomt aetset hendes spiseroer saa hver gang hun gylper eller boevser svier det. Ifoelge vores betroede Dr. Vincent er det aarsagen til de mange udbrud og utroestelige adfaerd. Vi har nu i en uge givet Helena Zantac - et middel, der neutraliserer syreniveauet og hjaelper paa helingen. Det har helt sikkert haft en effekt, men Helena er stadig oppe om natten og er blevet forkoelet oveni, saa det er begraenset hvor meget vi sover i oejeblikket.

Vi har ikke faaet toemt vores kameraer for billeder, saa du maa tage til takke med hvad der er at finde paa vores telefoner. Saerlige oejeblikke er der masser af, Benjamin er meget kaerlig overfor Helena og det smelter selv det mest frustrerede og soevnberoevede foraeldre-hjerte naar han spoerger om han maa holde eller kramme hende.

Benjamin deler gerne sit legetoej, og vi proever at forklare ham at Helena ikke er stor nok til brandbiler og duplo klodser. Hun er mest af alt interesseret i flasken med maelk eller blot i at sove saa hun kan holde foraeldrene vaagne om natten.


Det var skoent at have Camilla paa besoeg, isaer fordi hun var en stor hjaelp for Anja med Helena medens jeg tog paa arbejde. Benjamins dagpleje Lucille har holdt fri hele ugen, saa Anja har vaeret alene med begge boern siden Camilla drog videre til New York mandag eftermiddag.


Som Camilla travede ned af vejen talte vi om at denne uge sikkert er den mest kraevende vi nogen sinde kommer til at opleve. 5 dage hvor Anja er alene hjemme med begge boern og faa, afbrudte timers soevn om natten. 
Mandag d. 27 er helligdag, tirsdag starter Benjamins dagpleje op igen (to dage om ugen) og det varer ikke laenge foer vi igen faar besoeg fra Danmark. Vi skal blot igennem disse par uger foer Helena forhaabentligt er blevet mere rolig og sover mere konsekvent om natten. Maalet er de samme 8 timer Benjamin tog efter blot 7 uger, taenk hvem der bare kunne gaa i seng og sove til det bliver lyst igen. Den luksus havde vi helt taget for givet inden Helena kom til verden. Nu virker det somom det er langt, langt vaek som man sidder her fredag aften lidt i midnat og trykker paa ugens sidste taster. Godt vi endeligt har faaet indlaeget paa - korrektur maa vi vente med til imorgen - forhaabentligt.

Ingen kommentarer: