03 november 2013

Barnedaab Recap

Naar vi taler med venner og bekendte om vores danske roedder bliver vi naturligt spurgt, om ikke vi savner vores gamle 'hjem". Svaret er ikke saa lige til, men den korte version er "Nej". Den lidt laengere version er "Nej, men vi savner vores familie og venner og den trygge danske hverdag", men man maa huske paa at vores "hjem" var en lejlighed i Aalborg i knap fire maaneder, foer vi rejste til Schweiz.
Vi har hver isaer nutidig familie og datidige minder knyttet til forskellige egne af Danmark, saa naar vi er paa besoeg "derhjemme" forsoeger vi at tilbringe saa meget tid som muligt hvert sted.


Det var en lang indgangsboen til dette indlaeg om Helenas barnedaab. Pointen er, at naar vi er i Danmark er det med familien i fokus, isaer naar vi nu er blevet fire i familien. Helenas barnedaab foregik som Benjamins i Nordjylland, hvor der er en smuk, lille kirke ude paa landet omgivet af rapsmarker og skovbryn.


Aarstiden var ikke just sommer, men vejret var saa godt som man kan oenske sig paa en oktober-weekend. Der blev taget billeder af alle leder og kanter, saa vi har udvalgt et par stykker at vores lille familie. Det er svaert at faa alle medlemmer til at se den samme vej endsige smile paa kommando, men det lykkedes da som det kan ses et par gange i loebet af dagen.


Helena, der til daglig er en glad og bestemt dame klarede hele seancen uden et kny, og selvom hun var nummer to i raekken baade i kirken og i familien levede hun fuldt op til foraeldrenes haab om en rolig dag.Benjamin var lidt svaerere at toejle, en time er lang tid at sidde stille og observere uden at maa vaere med. Heldigvis er der ting at hjaelpe med, som f.eks at vise det nye boernetestamente frem.Hvis du synes vores boern ser soede ud saa er jeg enig. Aarsagen skal findes her:I Danmark er der skoent, naar vejret viser sig fra sin milde side. Selv med en mobiltelefon kan man indfange det smukke, naturlige lys, de har oppe mod nord.
Ingen kommentarer: