29 november 2013

En turtle kom til verden ...


Anja koebte et skidpadde-aeg til Benjamin i mandags. Inden du nu tager knoglen og ringer til dyrenes beskyttelse og Greenpeace omringer huset med gummibaade saa bare rolig. Der er tale om en plastik-attrap.


Foerst synes jeg det var lidt plat at immitere en naturlig process med plastik, men som timerne og dagene gik var det tydeligt at det optog Benjamin meget og han laerte af processen.


Det tager cirka tre dage at udklaekke skildpadden, foerste dag opstaar der revner i skallen, naeste dag kigger den ud og skallen er naesten revnet helt og paa tredjedagen er aeget revnet helt over og padden er fri af sit aeg.


Benjamin stod op hver dag og ville straks se om der var sket noget over natten og vi skulle stille det lille glas ind paa hans bord, saa han kunne sige godnat til aeget inden han skulle sove.
Hele processen var faktisk meget cute og han delte stolt med sin lillesoester, da turtlen var blevet "foedt".


Maaske han skal have et pingvin-aeg i julegave.

Ingen kommentarer: