07 november 2013

Off the charts ...

Tiden efter Halloween er praeget af efteraarsfarver og kortere dage. Modsat Danmark hvor der er mange helligdage i foraaret, er Thanksgiving en velkommen afbrud i det kolde, triste efteraar. Trist er maaske en overdrivelse, temperaturene herovre er stadig +15 de fleste dage og naar solen skinner er det stadig fint at vaere udenfor uden jakke eller vanter.


Vores boern vokser og trives, Anja var meget insisterende paa et billede af dem begge iklaedt aarstidens kuloerer og det blev saaledes foreviget hen over weekenden.


Naar det drejer sig om voksevaerk tager Helena klart medaljen, ved laegebesoeget igaar fik vi at vide at hun nu er "off the charts" hvad laengde angaar. Hun er 97% vaegt-maessigt, det svarer til hun er blandt amerikas 3% tungeste.


Tyk er hun ikke, for med en laengde paa hvad der svarer til mere end 97% percentil er hun teknisk set "slank", men altsaa een af de hoejeste 6-maaneder gamle piger i USA.


Med de maengder mad hun indtager, er der ikke noget at sige til hun vokser. Vi haaber bare hun snart vil indstille trangen til natmad, saa Anja kan sove hele vejen fra ni til seks. Cute ser hun ud, og vi skal selvfoelgeligt bare vaere lykkelige for hun er sund og rask og iovrigt nu faerdig med sin medicin.

Ingen kommentarer: