27 oktober 2013

Helena 6 måneder - første tand

Anja var saa flink at laegge Helenas foedselsdag paa d. 24'ende i April maaned. Naar man har kronisk daarlig erindring hvad angaar foedselsdage er det altid lidt lettere at forholde sig til sin egen dag. Naar datters seks maaneders-dag falder paa faderens foedselsdag er der en chance for han husker.


For at fejre det hele har Helena faaet sin foerste tand. Den har vaeret et par uger undervejs og er endeligt brudt igennem her til weekenden. Helena har vist savlet fra foerste faerd, saa jeg ved ikke om det er blevet mere eller mindre de sidste dage, men hendes nattesoevn er helt sikkert ikke blevet forbedret af de fremturende bisser.


Ellers er hun jo en soed og charmerende pige - det synes vi da selv. Anja har forseogt sig med groed og advokado og det er gaaet fra forsigtigt til fint.


Helena er et meget anderledes barn end Benjamin var paa samme alder: Stoerre, mere snakkende og meget mindre sovende. Vi har ikke kunnet indkoere de samme rutiner som med Benjamin, saa vi har ikke forsoegt yderligere. Om vi er mere afslappede i denne omgang eller om vi blot justerer til en anden situation er jeg ikke helt afklaret med. Vi taler meget om hvad der foregaar i det daglige med begge boern og vi ser tilbage paa Benjamins foerste seks maaneder, men der er saa faa lighedspunkter mellem de to.


Benjamin fik sin foerste faste foede i en alder af fem maaneder, men hvor han havde en god bagdel i Bumbo-saedet er Helena allerede for stor. Hun er hoppet direkte i Trip-Trap stolen custom malet og fremsendt af bedsteforaeldrene. Anja har en teori om at Benjamins smag for soede sager haenger sammen med de bananer, der blev most til ham saa Helena er kommet paa den mindre soede groed-og-advokato menu. Mums!

Ingen kommentarer: