11 oktober 2013

Helena 5 Months

Du ved sommeren er ved at vaere slut naar livredertaarnene bliver flyttet op fra stranden, weekenden med baadmesse i Norwalk oprinder og skolebusserne koerer igen om morgenen. Sommeren gaar over i efteraar og den 24. september er der een maaned til Mortens foedselsdag, og yderligere 60 dage til juleaften.
24. September er ogsaa Helenas 5-maaneders "foedselsdag", saa det er meget passende vi her paa aarets foerste oktoberdag bringer et lidt forsinket indlaeg med vores lille girl.


Lille er en maaske ikke den helt korrekte betegnelse. Ved laegebesoeget i mandags fik Anja at vide at Helena er blandt de 3% laengste boern i hendes alder og blandt top 10% hvad angaar hendes vaegt. Med andre ord, hun har koderne til model-proportioner, ihvertfald hvad hoejden angaar. Hvordan det er gaaet til er et godt spoergsmaal, vores postbud er lavstammet, saa i hans postsaek findes svaret sikkert ikke.

Helena er blevet en glad pige, der smiler og fagter hver gang man faar oejenkontakt. Hun sover om natten fra 20:00 til 06:00 dog stadig med to indlagte pitstop. Mad skal der til, naar man skal vokse fra amerikanske standarter, saa Anja maa op og fodre i moerket.


Sidste nye skrig er Helenas foedder hun netop har opdaget. Hun har de sidste par dage muntret sig med sokker og bare taer, saa hun foelger fint med i forhold til forventningerne til boerns udvikling. Hun er ikke istand til at rulle rundt endnu, naar hun ligger paa gulvet, men hun holdet fint sit hoved selv og tilbinger tid i baade bumposaedet og den bouncer vi i sin tid koebte til Benjamin.

Ingen kommentarer: