12 august 2010

Bag om dansen ...

Vi er meget kede af det ikke er blevet til flere indlaeg de seneste to uger. I forberedelserne op til vores forestaaende tur til Danmark, doedsfald i familen og tonsvis af arbejde er tiden til de regelmaessige indlaeg forsvundet ud i den blaa luft. Om det er tiden eller maaske vores internetforbindelse Anja spejder efter er svaert at sige, men begge dele har vaeret mangelfuld de seneste dage.

Nu er vi saa i Danmark, jeg lader op til soendagens Ironman og Anja er hos i Familien i Aalborg. Vi proever at faa lidt flere indlaeg paa de kommende dage, isaer efter soendagens strabadser haaber vi paa et par gode billeder, forhaabentligt med eet fra en Finish Line.

Ingen kommentarer: