27 april 2013

Mens vi venter paa lillesoester ...

Da vi fik Benjamin var vi begge meget involverede i de foerste dage paa hospitalet. Jeg sov deroppe ved Anjas side og forseogte at goere mig saa nyttig som mulig hvilket oftest udmyndede sig i ansvarsfulde ture til juice-automaten og enkelte bleskift.

De ligner hindanden de to, Helena er blot lidt stoerre and Benjamin var.


At faa nummer to har vi laenge vidst ville vende op og ned paa tingene og mange har berettet om den hektiske tilvaerelse, der foelger med det nye liv. Indtil nu (tre dage inde i forloeet) gaar det bedre end forventet, hvilket klart skyldes to grunde:

For det foerste er Anja en superstar naar det kommer til at klare sig paa egen haand. Benjamin og jeg har vaeret alene hjemme det meste af Helenas foerste dage og Anja har staaet for alt det praktiske omkring hende selv og vores datter.


For det andet har Benjamin kun vaeret lidt paavirket af hele situationen. Jeg har proevet at faa torsdag og fredig til at foeles som vores weekender, vi har vaeret ude af huset og lege som vi normalt goer, og saa selvfoelgelig besoegt mor og "Baby" som han flot udtaler.

Tilbage til pointen omkring forventninger til nummer to og Anjas maade at haandtere tingene paa - Benjamin opfoerer sig eksemplarisk i naerheden af sin soester. Det er helt sikkert at hans opfattelse af hende bunder i Anjas forberedelse og han er naturligt kaerlig omkring hende, med smaa blide beroeringer og kys. Han vil gerne side og holde hende saa godt som man nu kan, naar man er to aar gammel. Det er til at blive helt roert af.

I've got your back sister...


Der er enkelte udbrud og mange svar, der starter med "No", som han passende har laert til lejligheden. Det er dog MEGET begraenset og han kan ofte tales til rette eller distraheres med et andet stykke legetoej eller en politibil paa gaden.


Vi har altid forsoegt at opdrage Benjamin med struktur og frihed under ansvar, saa han faar lov til de ting han plejer under samme forhold som han plejer. Det goer det lettere at forstaa at "alting er som det plejer" Mor og Baby er bare lige oppe paa hospitalet i et par dage mens Benjamin og Daddy har det sjoft i haven og paa legepladsen.


Der er plads til lidt flere Peter Pedal tegnefilm paa iPad'en og vi har koebt en App om gravemaskiner. Dertil proever jegt saa vidt muligt at undgaa at konflikterne eskalerer indtil Anja er hjemme igen.

Vi tegner en tegning til Baby.


Midt i det hele foeler man sig lidt fravaerende overfor Anja og Helena og jeg ved Anja savner Benjamin meget. Det er bare begraenset hvor spaendende en hospitalstue er, naar man hele tiden faar at vide at lattergas og Emergency-knappen kun er for de voksne.


Anja og jeg taler om vigtigheden i at Benjamin faar en lige saa god start paa den nye familie som Helena, og imorgen kommer der pakker fra Farmor og Farfar, der kan flytte centrum lidt tilbage paa Benjamin. 


Indtil da maa mor og far huske at der er mange dage fremover, hvor hele familien kan vaere sammen og romerne havde ret, da de opfandt udtrykket "Divide et impera". Del og hersk - det skal nok gaa alt sammen.Ingen kommentarer: