11 maj 2014

Dansk Foraar Part I

Efter nogen pause paa bloggen er vi tilbage med et retroperspektiv fra de sidste par uger. Vi har vaeret i Danmark paa paaskeferie og har selvfoelgeligt bagagen og memorykortet fuld af billeder og gode oplevelser. Vi har proevet at faa dette indlaeg paa bloggen i mere end to uger siden vi er kommet hjem, men der foregaar saa meget for tiden at dagene bare skoejter afsted een efter een.


Vi har MEGET at indhente, saa forhaabentligt er der flere indlaeg paa imorgen. Hellere love mindre og levere mere som de siger herovre, men nu tager vi fat om problemet. De kommende dages indlaeg bliver nok visuelt tunge og lyriske lette, vi lader billederne tale. Vi starter paa Sjaellend i straalende sol og med foraar i luften hos farmor og farfar.

Hvordan vi lige kom dertil kommer senere, foerst tager vi lidt stemningsbilleder fra skoenne dage ved Holbaek fjord.


Ferie i Danmark er altid lidt af en gambling. Hvis vejret er typisk dansk er det lidt en kamp at faa slappet af som man forventer det af en ferie. Er vejret derimod sommerligt og mildt, saa goer det en kaempe forskel.


Danmark er fantastisk smuk paa denne aarstid med straalende rapsmarker og groenne enge over alt. Og med sol og varme i samtlige 12 dage kunne vi ikke bede om noget bedre tidspunkt at vaere "hjemme" igen.


Boerne nyder hvert et oejeblik og de voksne faar ogsaa lidt tid til sig selv.


Imedens Daddy cykler og mor shopper eller loeber en tur i skoven leger ungerne med 'de gamle' i haven.


Et par danske klassikere faar vi ogsaa ind paa livet. Herovre er det mest Peter Pedal og Peppa Pig vi laeser om, men bamse og kylling kan vist ogsaa bruges at doemme paa den her velkomst.


Det er desvaerre kun 4-5 dages varighed, naar vi besoeger familen, men vi faar det optimale ud af det og det piner os altid at rejse derfra. Det er en haardfin balance at vaere udenlandsdansker, naar man baade savner familien, men trives i det fremmede.

Ingen kommentarer: