10 februar 2013

Ny Daycare ...

Benjamin er startet i ny dagpleje efter vinterferien. Anja har besoegt naesten 10 forskellige steder for at finde et godt sted til Benjamin - sorteret ud fra en blanding af paedagogiske vaerdier, boernetal per voksen, beliggenhed og almen renlighed og mavefornemmelse. Valget er faldet paa Lucille, en moden kvinde faa kilometer fra hvor vi bor. Hun passer 4-5 boern til dagligt, et eller to af hendes egen datters og saa et par boern udefra. Alderen svinger mellem helt smaa og op til 2 et halvt, saa Benjamin er en af de store. Dagpleje herovre er en dyr affaere uanset hvor man vaelger at placere sit barn, Lucille betaler vi knap 500 danske kroner om dagen for at passe godt paa vores lille dreng.


Den foerste uge er gaaet rigtigt fint, mandag var han hos Lucille fra 7:45 til 16:30 og onsdag fra 7:30 til 17:00. I starten skal han kun vaere der to dage om ugen, senere tre. Han er glad naar han kommer hjem og Lucille sender billeder fra dagen hvis der er sket noget saerligt spaendende. Efter nogle maaneder med en masse danske gloser faar Benjamin igen en dag fuld af engelsk samtale, saa det bliver spaendende at se om det har indvirkning paa hans ordbrug de kommende paar maaneder. Vi er ihvertfald glade for han kommer ud blandt andre boern og hans mor kan faa et par pauser i loebet af ugen indtil den lille ny ankommer.

Ingen kommentarer: