30 juni 2018

Connection

Sommeren her i Ohio gaar med aktiviteter, de fleste sikkert kender: Cykelture, is, leg i haven, swimmingpool og afslapning.
Det er rart som foraeldre at se sine to boern vaere glade for hinanden og kun sjaeldent vaelge hinanden fra. De er meget glade for at lave aktiviteter sammen og er taette som soeskende hvilket vi haber varer ved som de bliver aeldre.

Til forskel fra pasningstilbud i Danmark er de fleste boern i USA paa en form for camp, dvs. privat fritidsordning med et tema eller handling alt efter hvor de er tilbudt fra.

Benjamin gaar i laese-camp da hans faglige niveau fra skolen i Belgien ikke er kalibreret med det amerikanske system. Han er over niveu paa nogle omraader men laeser under niveau  hvilket er afgoerende for hvor let eller svaert han faar det fremover. I USA laerer man at laese for at laere, dvs. en solid laesefaerdighed er udslagsgivende for hvor nemt det er at loese opgaver og foelge med. I Europa hvor laererne forklarer opgaverne er det mindre afgoerende, om man selv kan laese opgave-arket.
Benjamin skriver et "undskyld jeg sparkede din bold over til naboens hund" -kort til Helena


For at komme det manglende niveau efter har Benjamin taget et ekstra laesekursus hver onsdag eftermiddag med en privatlaerer. Da han startede var han mere end eet aar efter de andre elever og har nu naesten indhentet naesten det hele paa den halve tid. Vi laeser med ham hver aften, og han er ikke koert sur i den ekstra indsats, men har gennem hele forloebet haft mod paa at haenge i. Han forstaar situationen og vi har vaeret aabne om at han skulle naa et vist niveau inden sommer for at kunne starte paa 2. klasse efter sommerferien. Det er barske realiteter for en 7-aarig, men vi vil hellere forklare situationen end ikke at give en grund til den ekstra undervisning.
Ud over onsdagene har han ogsaa modtaget hjaelp i skolen, der var hurtig til at saette ind med special-timer og tilbyde den saerlige camp han gaar paa i ferien.

Den ekstra indsats har han delt med Helena, der ogsaa gerne vil laere de ord, Benjamin skal mestre. Det er selvfoelgeligt for tidligt for hende, men fordi hun er interesseret giver det Benjamin en mulighed for at laere fra sig og dermed vokse med opgaven. De deler deres oplevelser herhjemme som ude og har kunnet vaere sammen om Benjamins laeseprojekt og deres deltagelse i Oakwood Dolphins Swim Team, som de afslutter sammen naeste uge.

Ingen kommentarer: