14 juni 2014

Bye Bye Story

Benjamin har faaet sommerferie fra skolen, Sidste weekend skulle vi sige farvel, ikke blot til skoleaaret, men ogsaa Story familen. Pastor Story har tjent Advent Christian Church i 35 aar og takker farvel og goddag til tilvaerelsen som pensionist.


Hans wife Mrs. Story er Benjamins skolelaerer sammen med deres datter Mrs. Gabriel. Mrs. Story er helt klart Benjamins favorit og det bliver et haardt slag for ham at komme tilbage efter sommerferien til en skole uden Mrs. Gabriel.


Loerdag tog vi til 'dimission' og Benjamin fik overrakt en pokal og et aarsbevis. Han er kun i skolen to af ugens dage, hvor de fleste andre er alle fire dage og for nogles vedkommende ogsaa om soendagen. Han er i tilgift den yngste i klassen, saa han er i en lidt saerlig situation.


Soendag var der Farvel Gudstjeneste i en prop fuld kirke. Senatoren og byens borgmester var moedt op, ikke grundet kirkens eller menighedens stoerrelse, men 35 aar er alligevel noget af en bedrift.
Efter sommeren starter Benjamin i skolen igen - to eller tre dage med Mrs. Gabriel og den nye pastors wife. Vi forstsaetter med hoeflighedsvisit i kirken og tager een dag ad gangen.
Story familien havde en saerlig aura omkring sig og var nogle utroligt flinke og fornuftige mennesker vi kommer til at savne.

Ingen kommentarer: