19 marts 2018

Welcome Ohio Part II

Der er sket rigtigt meget her i Ohio siden vi ankom i slutningen af Januar, saa det skal bloggen selvfoelgelig repreasentere. Vi koerer stadig med den arkaiske webdagbog frem for mere nutidige sociale medier, men vi taenker det er bedre at fortsaette i samme spor selvom der somregel er langt fra handling til ord og billeder.

Naar boernene er store nok kan de selv udsmykke deres online personlighed paa en mere dynamisk og real-time maade. Indtil da...:

Vi har et lille diskret boegetrae i haven...

Vi var heldige at der allerede to uger efter vi ankom var dinosaur udstilling i Dayton. Det er en omrejsende udstilling, der kommer til Dayton hvert aar som eet af de faa steder i Ohio.

Dinoerne er meget livagtige og i fuld stoerrelse hvilket er ret imponerende. Den stoerste af dem alle; Giganosaur som ses i baggrunden var af overvaeldende dimensioner.

Den mere kendte og meget populaere Tyrannosaurus var helt beskeden i forhold til dens stoerre slaegtning.

Afkom i smaa stoerrelser var ogsaa til stede, og dyrepasserne var flinke til at vise os de smaa baby-dinoer.

Paa udstillingen var der ogsaa en paleontolog Benjamin havde stor fornoejelse af at tale med. Saa meget at Benjamin gik med rundt paa en tour alene uden sin far og soester.

To uger senere var vi heldige at der afholdtes Tech Fest, hvilket er en weekend paa et af byens universiteter, hvor studerende, foreninger og skoler fremviser teknologi indenfor alt fra robotter til billedkunst og animation. Formaalet er at fremme laeringen om teknologi og mange af de instanser, der er repraesenteret kommer for at goere reklame for deres undervisningstilbud eller foreningsarbejde.


Hvor dino-festen kostede penge er teknologi-arrangementet gratis og der var underholdning nok til at vi skulle tilbage igen og se paa droner om soendagen.

Blandt de mange foreninger var Star Wars klubben den de fleste boern ville fotograferes med.

NASA var ogsaa tilstede saa vi fik poser og klistermaerker hjem til udsmykning af boernevaerelserne.

Dayton er ikke USA's navle som NYC, men der er gode kraefter i byen der goer en indsats for at bringe byen tilbage til den aktivitet og trivsel, der herskede for 30 aar siden inden de mange store fabrikker lukkede. De to arrangementer vi var heldige at opdage var gode eksempler paa hvordan byen udvikler sig i en retning af at traekke folk tilbage til at bo her efter flere aars nedadgaaende kurve.

Ingen kommentarer: